Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 580   projektov
11 nových

Vypočítané príklady z Manažmentu živín v agroekosystéme

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40633
Posledná úprava
10.10.2012
Zobrazené
1 211 x
Autor:
zuzkazuzislukova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypočítané príklady z Manažmentu živín v agroekosystéme...

1.Vypočítajte bilančnou metódou, koľko JSP bude treba aplikovať do pôdy, keď chceme dosiahnúť úrodu 6 ton zrna ozimnej pšenice (na 1 tonu zrna je potrebné 5 kg P) a obsah prístupného P v pôde je 30 mg . kg -1 pôdy.

Riešenie:
Zásoba v pôde: 30 mg . kg -1 pôdy
Zásoba v pôde: 30 mg . kg -1 pôdy x 4,5= 135 kg.ha-1
Využiteľná zásoba v pôde: 135 kg.ha-1 x 0,13= 17,55 kg P.ha-1
Potreba na plánovanú úrodu: 6x5=30 kg P.ha-1
Treba dodať v priemyselných hnojivách: 30 kg P.ha-1-17,55 kg P.ha-1=12,45 kg P.ha-1
v 100 kg JSP...............................8kg P
x kg JSP...............................12,45 kg P.ha-1 (PU)
...

Kľúčové slová:

príklady

manažment živín

MZA

agroekosystémObsah:
 • 1.Vypočítajte bilančnou metódou, koľko JSP bude treba aplikovať do pôdy, keď chceme dosiahnúť úrodu 6 ton zrna ozimnej pšenice (na 1 tonu zrna je potrebné 5 kg P) a obsah prístupného P v pôde je 30 mg . kg -1 pôdy.
  2.Vypočítajte koncentráciu NO3- v pôde, ktr. navážka na analýzu bola 10 g výluhu získaného z tejto navážky (100ml) sme napipetovali 10 ml. Z kalibračnej krivky sme odčítali koncentráciu 0,05 mg NO3-.
  3.Vypočítajte bilančnou metódou dávku 60% DS , ktr. vytvorí predpoklad pre dosiahnutie úrody 5 t zrna ozimného jačmeňa z 1 hektára. Jačmeň je pestovaný na ornej pôde, analýzou ktr. sa zistila zásoba 100mg.kg-1 do hĺbky 0,3m. Na 1 t zrna jačmeňa je potrebné 24 kg K.
  4.Bilančnou metódou vypočítajte koľko kg TSP je potrebné aplikovať k CR na pozemku so zásobou 25mgP.ha-1 do hĺbky 0,3 m. CR bola hnojená MH dávkou 35 t.ha-1. Predpokladaná úroda je 40t.ha-1. Na 1 t buliev je treba 0,7 kg P.
  ...
  23.Koľko % draslíka bude obsahovať zmes vzniknutá zmiešaním 1,2 t 40% a 1,8 t 60% DS?
  24.Koľko litrov Fostimu (8-24-0) a vody je potrebné zmiešať na prípravu 4 000 litrov roztoku tak, aby sa dávkou 400 l.ha-1 aplikovalo 20 kg P.ha-1 ? Merná hmotnosť Fostimu je 1,25 kg.l-1.