Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Projektový manažment - Otvorenie masérskeho štúdia

«»
Prípona
.pdf
Typ
projekt
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47711
Posledná úprava
30.03.2020
Zobrazené
98 x
Autor:
m_harsanyiova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:

Semestrálny projekt na predmet projektový manažment.

Kľúčové slová:

Projektový manažmentObsah:
 • 1. Všeobecná charakteristika projektu ............................................................................... 4
  1.1. Názov projektu ............................................................................................................ 4
  1.2. Varianty riešenia .......................................................................................................... 4
  1.3. Iniciátor projektu ......................................................................................................... 4
  1.4. Realizátor projektu ...................................................................................................... 4
  1.5. Súčasný stav a história ................................................................................................. 4
  1.6. Odôvodnenie ................................................................................................................ 5
  1.7. Lokalita realizácie projekt ........................................................................................... 5
  1.8. Prínosy projektu ........................................................................................................... 5
  1.9. Problémy, obmedzenia a prekážky ............................................................................. 5
  1.10. Vplyv projektu na životné prostredie ....................................................................... 5
  1.11. Logický rámec projektu ........................................................................................... 6
  2. Dekompozícia činností projektu ...................................................................................... 7
  2.1. Rozpis projektových prác ............................................................................................ 7
  2.2. Dekompozícia organizačnej štruktúry ......................................................................... 7
  2.3. Matica zodpovednosti .................................................................................................. 8
  3. Časové plánovanie ........................................................................................................... 10
  3.1. Graf logického sledu projektových činností .............................................................. 10
  3.2. Stanovenie doby trvania projektových činností ......................................................... 11
  4. Stanovenie dĺžky trvania projektu pomocou metód CPM a PERT ........................... 13
  4.1. Konštrukcia a prepočet sieťového grafu .................................................................... 13
  5. Rizikové plánovanie ........................................................................................................ 16
  5.1. Plán rizík .................................................................................................................... 16
  6. Náklady projektu ............................................................................................................ 17
  7. Identifikácia zdrojov ....................................................................................................... 24
  7.1. Identifikácia zdrojov a ich časové čerpanie pre projektové činnosti ......................... 24
  8. Zhrnutie ........................................................................................................................... 26
  8.1. Názov projektu .......................................................................................................... 26
  8.2. Zdôvodnenie výberu akceptovaného variantu - popísať jeho výhody v porovnaní s inými variantmi riešenia .................................................................................................... 26
  8.3. Stručný popis základných cieľov a prínosov projektu............................................... 26
  8.4. Nástroje, techniky a metódy využité pri spracovaní plánu ........................................ 26
  8.5. Riziká a rizikovosť projektu ...................................................................................... 27
  8.6. Celkové náklady a zdroje projektu ............................................................................ 27
  8.7. Zdroje financovania projektu ..................................................................................... 27