Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Základy manažmentu/ poznámky

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
43 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4395
Posledná úprava
23.08.2017
Zobrazené
1 096 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.,Charakteristika manažmentu - je subjektívna, cieľavedomá a uvedomelá činnosť, kt. vyplýva zo spoločenskej podstaty ekonomických procesov a deľby práce, ktorá vedie k stanoveniu správnych cieľov, najvhodnejších ciest a prostriedkov pre ich dosiahnutie a ktorá zabezpečuje priebeh a realizáciu stanovenej činnosti.

2,Metódy manažmentu:
1,Metódy prevzaté z filozofie - najvšeobecnejšie zákonitosti ktoré prebiehajú v prírode a v ľudskom myslení. Učia stavovať axiómy, dogmy a na ich základe postupne formulovať platné zákonitosti vývoja manažmentu.
2,Metódy experimentu - dávajú do súvislosti známe východze podmienky a analyzujú ich interakciu.
3,Prieskumné metódy: opakom experimentu, vychádzajú z existujúcej reality a hľadajú odpoveď na otázku aké faktory danú skutočnosť vyvolali.
4,Metódy abstrakcie: zovšeobecňujú poznatky na základe analýzy.
5,Metódy prevzaté z kybernetiky - metódy čiernej skrinky, analógie a modelovania

3,Predmet manažmentu:
1,Zákonitosti procesu manažmentu - vnútorné vzťahy medzi subjektom a objektom manažmentu označované ako mechanizmus manažmentu.
2,Vplyv vonkajších podmienok na manažment: vzťahy medzi daným systémom na jednej strane prírodným i spoločenským prostredím pôsobiacim na činnosť a vývoj tohto systému na strane druhej
3,Subjekt manažmentu: všeobecné požiadavky na výkon činnosti manažérov.
4,Objekt manažmentu: predstavuje človeka zaradeného v organizačnom systéme, vykonávateľa príkazov manažéra.
5,Organizačný systém: prostredie v ktorom prebieha mechanizmus manažmentu.
6,Vzťahy medzi organizačnými systémami: rieši sa odpoveď na úlohu štátu v procese

Kľúčové slová:

manažment

motivácia

etika

kritika

etiketa

percepciaObsah:
 • 1,Charakteristika manažmentu
  2,Metódy manažmentu:
  3,Predmet manažmentu:
  4,Mayo-zásady,najdôlež.char.-
  5,Fayol-jeho prínos do manažmentu:
  6,Max Weber - zásady manažmentu, charakteristika:
  7,Baťa
  8, Klasifikácia systémov:
  9, definujúce vlastnosti systémov:
  10,Metódy kybernetiky
  11, Riadenie a regulácia
  12, Formálna a neformálna stránka organizačných systémov:
  13,Útvar,delenie
  14,Najdôležitejšia štruktúra organizmu:
  15, Spôsob tvorby organizačných systémov:
  16, Základné prvky delegovania,všetky char
  17, Doplnkové prvky delegovania:
  18, Príčiny,dôvody vzniku podnikov-
  19,Znaky podnikov, najdôležitejšia char
  20,Právne delenie podnikov:
  ...
  ...
  40, Faktory motivácie k práci:
  41, Pracovné teórie motivácie:
  42,Motivačný mechanizmus
  43, Čo je percepcia,zložky a charakt
  44, Pojem manažér, funkcie a postavenie
  44,Funkčné úlohy manažéra
  45, Odborná a charakterová vyspelosť:
  46, Rozhovor-chyby
  47, Kritika
  48,Čo je pochvala, zásady
  49, Etika a etiketa:
  50, Kontrola:
  52, Klasifikácia kontroly:
  51, Štandardy: