Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Poznámky z predmetu Manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39878
Posledná úprava
25.03.2012
Zobrazené
853 x
Autor:
suzu
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Japonský manažment
Strednodobé ekonomické plány, dlhodobé stratégie (vízia nad 10 rokov)
Vzťah vlády a hospodárstva
Úloha = v ekonomických otázkach ustupuje postupný (graduálny) prechod na trhovú ekonomiku v porovnaní s inými krajinami, vplyv vlády „ešte vysoký“
(hlavné: plány, prechod na trhovú ekonomiku)
- sloboda na trhu
- výnimočné obmedzenia
- ekonomický rozvoj
- podnikavosť, inovačnosť
- politika; diplomacia, obrana
- optimálne rozmiestnenie zdrojov
- kontrola nad podnikateľskou sférou
- spravodlivé rozdelenie príjmov
- minimalizácia negatívnych vplyvov na spoločnosť a prírodné prostredie
...

Krízový manažment
Kríza je mimoriadna udalosť, ktorá môže ohroziť existenciu organizácie.
Krízy rozdeľujeme:
- krízy, ktorých dôvodom sú závažné havárie (krízy spôsobené prírodnými pohromami alebo nehodami),
- krízy, ktoré majú pôvod v zlej ekonomickej (finančnej) situácií organizácie.

Spoločné charakteristiky kríz:
- sú ťažko predvídateľné
- prebiehajú rýchle
- ide o neopakovateľné situácie, s ktorými manažéri nemajú žiadne skúsenosti
- ich negatívne dôsledky sú stresujúce aj pre pracovníkov organizácie a pod.

Krízový manažment je krátkodobý prístup riadenia, ktorého podstatou je vyriešiť krízovú situáciu.
Špecifické znaky krízového manažmentu:
- býva vyhlásený „výnimočný stav“ v riadení organizácie (riadenie organizácie môže byť prevedené na špecialistov, ktorí sú trénovaní pre zvládnutie krízových situácií),
- pri riešení krízy treba eliminovať prejavy, resp. dôsledky krízy,
- pozornosť treba venovať aj sekundárnym prejavom krízy.
...

Kľúčové slová:

japonský manažment

krízový manažment

globalizácia

integrovaný manažment

manažérske funkcieObsah:
 • japonský manažment
  krízový manažment
  prosperita organizácie
  integrovaný manažment
  globalizácia
  manažérske funkcie