Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Základy manažmentu (11 vypracovaných otázok)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13021
Posledná úprava
07.10.2020
Zobrazené
1 336 x
Autor:
gitusa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podnik je forma podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej dochádza k cieľavedomému spájaniu hmotných, finančných a ľudských zdrojov v jednej výrobno-organizačnej jednotke s uzatvoreným obratom hodnoty a cieľom produkovať úžitkové hodnoty pre potreby trhu a pre vlastné uspokojenie potrieb.

Znaky podniku:
Právna subjektivita - vymedzuje právomoci podnikateľským subjektom v právnych vzťahoch. Jej nositeľom sú FO a PO.
Majetková samostatnosť - vyjadruje vlastnícky vzťah subjektu k požadovanému majetku pre podnikanie.
Majetková zodpovednosť - vyjadruje právnu zodpovednosť za hospodárenie vlastného alebo prenajatého majetku.
Ekonomická samostatnosť - efektívne zhodnocovanie zdrojov na dosiahnutie požiadaviek zisku a možnosti samofinancovania organizačno-technického, personálneho a sociálneho rozvoja organizácie.
Zápis do registra - hospodárska organizácia musí byť zaregistrovaná v obchodnom registri alebo na inom registračnom mieste.
Organizačná celistvosť a jednotne vedená účtovná evidencia.
Iné znaky.
...

Kľúčové slová:

management

manažment

podnik

podnikový manažment

vrcholový manažment

operačný manažment

súkromný podnik

štátny podnik

obchodná spoločnosť

v.o.s.

k.s.

s.r.o.

a.s.

plánovanie

rozhodovanieObsah:
 • 1. Charakteristika, znaky a funkcie podniku
  2. Členenie podnikov
  3. Predmet a funkcie podnikového manažmentu
  4. Stupne a zručnosti manažmentu
  5. Organizačno-právne formy podnikov
  6. Plánovanie
  7. Organizovanie
  8. Ovplyvňovanie
  9. Kontrolovanie
  10. Združovanie podnikov
  11. Osobnosť manažéra

Zdroje:
 • prednášky
 • študijný materiál