Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Vypracované skúšobné otázky z predmetu Finančný manažment

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42768
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
925 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
vypracované otázky k predmetu Finančný manažment

Kľúčové slová:

finančný

manažment

vypracované

spu

femObsah:
 • 1. Definícia finančného manažmentu a jeho postavenie v organizačnej štruktúre podniku
  2. Základné činnosti finančného manažmentu v podniku
  3. Základné úlohy finančného manažmentu v podniku
  4. Vzťahy vlastníkov a manažérov, problém agentstva
  5. Inflácia a jej pôsobenie na finančný manažment podniku
  6. Vplyv verejných financií na manažment podniku
  7. Pôsobenie stavu meny a monetárnej politiky na financie podnikateľskej sféry
  8. Vplyv rozvoja finančnej infraštruktúry vo svete a v SR na podnikateľské financie
  ...
  ...
  ...
  61. Manažment ekonomického menového rizika
  62. Motívy fúzií
  63. Spôsoby finančného vyrovnania fúzií
  64. Rovnováha finančných pohľadávok a finančných záväzkov
  65. Peňažné vzťahy v oblasti podnikovej činnosti
  66. Základný finančný cieľ podnikateľskej činnosti, koncepcie riešenia formulácie základného cieľa
  67. Podstata manažérskych financií a základné pojmy finančného rozhodovania
  68. Všeobecná charakteristika kapitálu, ekonomický kapitál

Zdroje:
 • SERENČÉŠ, P. -- SERENČÉŠ, R. -- TÓTH, M. -- ČIERNA, Z. -- RÁBEK, T. Financie v poľnohospodárstve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 183 s. ISBN 978-80-552-0438-3 (viaz.).
 • SERENČÉŠ, P. -- BOJŇANSKÝ, J. -- ŠEBO, A. -- SAVOV, R. -- TÓTH, M. -- ČIERNA, Z. -- RÁBEK, T. Finančný manažment v trvalo-udržateľnom poľnohospodárstve a v rozvoji vidieka : projekt odborného vzdelávania 160TT0901286 : študijný materiál. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 200 s. ISBN 978-80-89148-68-4 (brož.).
 • Kislingerová, E. a kol.: Manažerské financie, C.H.Beck, Praha, 2004, ISBN: 80-7179-802-9
 • Královič, J.-Vlachynský, K.: Finančný manažment. Bratislava: JURA Edition, 2006.
 • Podolák, A. a kol.:Medzinárodný obchod a formovanie agroobchodnej politiky, SPU Nitra, 2007, ISBN 978-80-8069-863-8
 • Kolektív autorov: Význam a úlohy účtovníctva a financií v riadení malých a stredných podnikov v poĽnohospodárstve, Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, SPU v Nitre, 2007, ISBN 978-80-8069-967-3
 • Jílek, J.: Deriváty, hedžové fondy, offshorové spoločnosti, GRADA, Praha, 2006, ISBN: 80-247-1826-X
 • Kolektív autorov: Aktuálne problémy finančného manažmentu v konkurenčnom a krízovom podnikateľskom prostredí agropotravinárskych podnikov, SPU, Nitra, 2009, ISBN: 978-80-552-0312-6