Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Vypracované otázky z predmetu Manažment výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2875
Posledná úprava
17.03.2017
Zobrazené
1 396 x
Autor:
kitty
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.ZAKLADY MANAŽMENTU VÝROBY
Manažment výroby, jeho základnou náplňou je vypracovať a potom zrealizovať taký výrobný program, ktorý bude pre podnikateľský subjekt ekonomicky výnosný a pre trh zaujímavý. Manažment výroby nemá riešiť problémy ako vyrábať, ale ako riadiť výrobný proces, výrobný systém a zabezpečiť jeho efektívny rozvoj.
Postavenie a charakteristika manažmentu výroby v podnikaní
Manažment výroby je synergizujúci predmet. Má interdisciplinárny charakter, pretože využíva poznatky z ekonomiky, psychológie, sociológie, personalistiky, informatiky, výpočtovej techniky, heuristiky, marketingových a finančných analýza a ďalších disciplín a poznatkov. Na manažment má silný vplyv aj prax. Manažment ako mladý vedný odbor patrí medzi spoločenské vedy. Opiera sa o poznatky viacerých vedných disciplín, ktoré aplikuje a rozvíja na podmienky riadenia. Má rôzne významy, najčastejšie sa používajú:
- manažment ako praktická činnosť(predstavuje druh práce, sústavu ktivít, ktoré vykonávajú manažéri pre dosiahnutie cieľa)
- manažment ako teória či vedná disciplína (je naakumulovaný a logicky usporiadaný súbor poznatkov o princípoch, metódach a postupoch riadenia, vypracovaných na základe abstakcie a empírie)
- manažment ako osobitná skupina ľudí (skupina ľudí, ktorých poslaním je plnenie manažérskych funkcií)
Manažment vznikol v USA začiatkom storočia. Manažment je proces plánovania, organizovania, personálneho zabezpečenia, vedenia ľudí, kontroly a využitia všetkých zdrojov na stanovenie a na dosiahnutie cieľov podnikateľského subjektu.

Kľúčové slová:

manažment výroby

odlišnosti

pôdny fond

chov hovädzieho dobytka

poľnohospodárstvoObsah:
 • 1. Zaklady manažmentu výroby
  2. Výroba, jej typy a funkcie a základné odlišnosti, výrobné odvetvia
  3. Výrobná štruktúra prvovýrobných agropod. subjektov
  4. Výrobná základňa v poľnohospodárstve
  5. Vzťah manažmentu výroby
  6. Manažment ekologickej poľnohospodárkej výroby
  7. Manažment podneho fondu
  8. Manažment predvýrobných, výrobných a povýrobných etáp produkčných procesov rastlinnej výroby
  9. Manažment krmovej základne
  10. Manažment výroby v odvetviach živočíšnej výroby
  11. Základy manaž. výroby vo vybraných odvetviach chovu h. dob.
  12. Manažment výroby v hlavných odvetviach chovu ošípaných
  13. Manažment rozvoja kvality
  14. Manažment vo vidieckom turizme a agroturizme