Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Úvod do technickej fyziky vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48132
Posledná úprava
29.04.2022
Zobrazené
76 x
Autor:
ferko24
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kinematika - Mechanický pohyb telesa resp. hmotného bodu
a) Pohyb, druhy pohybov (podľa tvaru trajektórie, podľa rýchlosti, ...)
Kinematika sa zaoberá opisom pohybu telesa. Snaží sa odpovedať na otázku aká je dráha, rýchlosť a zrýchlenie tělesa.

1. podľa tvaru trajektórie
a/ priamočiary pohyb - pohybuje sa po trajektórii v tvare priamky.
b/ krivočiary pohyb - pohybuje sa po trajektórii v tvare krivky.

2. podľa veľkosti rýchlosti pohybu:
a/ rovnomerný pohyb - je taký, pri ktorom HB v ľubovoľne veľkých, ale rovnakých časových intervaloch prejde rovnako veľké úseky dráhy.
b/ nerovnomerný pohyb-je pohyb, pri ktorom sa rýchlosť hmotného bodu v rovnakých časových úsekoch mení, nie je konštantná.

3. pohyby telies:
a/ posuvný /translačný/ - všetky body telesa opíšu za ten istý čas rovnakú trajektóriu a ľubovoľné priamky pevne spojené s telesom zachovávajú svoj smer vzhľadom na vzťažnú sústavu . b/ otáčavý /rotačný/ - všetky body telesa opisujú kružnice so stredmi na osi otáčania a tieto kružnice ležia v rovinách kolmých na os otáčania.

b) Pojem - hmotný bod
hmotný bod - myšlienkový model telesa, ktorým nahrádzame skutočné teleso, je to model telesa, pri ktorom sa jeho hmotnosť zanecháva ale rozmery sa zanedbávajú.

c) Pojem - vzťažný bod
vzťažný bod - je bod, vzhľadom na ktorý vzťahujeme polohu telesa. Typickým vzťažným bodom je začiatok súradnicovej sústavy.

d) Polohový vektor
polohový vektor - Polohu určitého bodu vzhľadom na zvolený vzťažný bod O môžeme určiť orientovanou úsečkou r, ktorej začiatok umiestnime do bodu O. Túto orientovanú úsečku nazývame polohový vektor. Umiestnením, veľkosťou a smerom vektora r je jednoznačne určená poloha jeho koncového bodu P.
...

Kľúčové slová:

fyzika

meracia jednotka

kinematika

teleso

pohyb telesa

mechanický pohyb

hmotný bod

dynamika

plyn

kvapalina

termika

SI

jednotky SI

čas

teplota

energia

trajektória

rýchlosť

silaObsah:
 • 1. Zákonné meracie jednotky
  2. Kinematika - Mechanický pohyb telesa, resp. hmotného bodu
  3. Dynamika
  4. Plyny
  5. Kvapaliny
  6. Termika

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá
 • testy