Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Účtovníctvo (účtovná uzávierka, inventúra, súvaha, účet...)

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47952
Posledná úprava
09.06.2021
Zobrazené
20 x
Autor:
oliva125
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Účtovná uzávierka
- účtovné jednotky v jednoduchom účtovníctve uzatvárajú účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia
- pred uzávierkou treba vykonať :
a) kontrola a zostatkov finančných prostriedkov podľa výpisov z bankových účtov
b) kontrola správnosti a úplnosti zaúčtovania v jednotlivých knihách
c) inventarizáciu majetku a záväzkov

Účtovná závierka
- spočíva vo vyhotovení účtovných výkazov (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch, ktoré sú podkladom na súčasť daňového priznania účtovnej jednotky)

Účtovné výkazy
- súvaha, výkaz ziskov a strát, prílohy a výkazy vnútroorganizačného účtovníctva

Účtovné obdobie
- je časový interval, počas ktorého sa sledujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva
- je ním spravidla kalendárny rok
...

Kľúčové slová:

účtovníctvo

súvaha

výkazy

účet

inventúra

pohľadávka

odpis

náklady

kapitál

dotácia

kalkulácia

rozpočet

obchod

manažmentObsah:
 • Účtovná uzávierka
  Účtovná závierka
  Účtovné výkazy
  Účtovné obdobie
  Inventúra
  Súvaha
  Predkontácia
  Účtovný doklad
  Účtovný zápis
  Čo sa účtuje na účte 518
  ...
  ROC
  Vlastné náklady
  Eskontný úver
  Zákaz kompenzácie
  Dotácia
  Výsledok hospodárenia
  Kalkulácia
  Rozpočtovníctvo
  Čiastkové denníky
  SK NACE
  účtovnú závierku tvorí
  goodwill

Zdroje:
 • testy
 • prednášky
 • poznámky