Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Účtovníctvo - Tézy ku skúške

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48188
Posledná úprava
13.09.2022
Zobrazené
300 x
Autor:
poznamky1516
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Účtovníctvo - rôzne chápanie pojmu „účtovníctvo“.
RÔZNE DIMENZIE CHÁPANIA POJMU ÚČTOVNÍCTVO:
• Vedná disciplína
(je súčasťou špeciálnych ekonomických disciplín, konkrétne
prierezových ekonomík)
• Praktická činnosť - oblasť hospodárskej praxe, ktorú účtovné jednotky vykonávajú
prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo s využitím služieb externých
účtovníckych organizácií.
• Je súčasť informačného systému podniku - podsystém účtovníctva

2. Funkcie účtovníctva - vymenovať a vysvetliť.
Informačná - poskytuje informácie pre interných a externých používateľov,
najdôležitejšia
Dispozičná - účtovníctvo poskytuje podklady pre rozhodovanie manažérov, vlastníkov,
investorov, veriteľov a pod.
Dokumentačná - účtovníctvo vie preukázať účtovnými dokladmi a celou účtovnou
dokumentáciou ekonomické javy, ktoré zaznamenáva (účtovné prípady)
Registračná funkcia - zaznamenávanie účtovných prípadov
Kontrolná - súvisí s predchádzajúcimi funkciami; umožňuje kontrolu externými
subjektmi (daňovou kontrolou, audítormi) ale aj internú kontrolu, ktoré môžu byť
zamerané na kontrolu hospodárenia účtovnej jednotky a objektívnosť jej majetkovej
a finančnej situácie vykázanej v účtovnej závierke, ale môže ísť aj o tzv. autokontrolu -
účtovníctvo kontroluje
...

Kľúčové slová:

účtovníctvo

účtovná jednotka

účtovné obdobie

náklady

výnosy

trťba

inventúra

cena

účtovná uzávierka

peniaze

príjmy

výdavky

daň

peňažný denník

faktúra

súvaha

kapitálObsah:
 • 1. Účtovníctvo - rôzne chápanie pojmu účtovníctva
  2. Funkcie účtovníctva
  3. Používatelia účtovných informácií
  4. Zaradenie účtovníctva v systéme vedných disciplín
  5. Národný účtovný systém
  6. Regulácia účtovníctva
  7. Harmonizácia účtovníctva
  8. Pojem IAS/IFRS a US GAAP
  9. Samoregulácia a unifikácia účtovníctva
  10. Právne predpisy v účtovníctve SR
  11. Čo je predmetom účtovníctva
  12. Kto je účtovnou jednotkou
  13. Typy účtovných jednotiek
  14. Účtovne obdobie
  15. Typy učtovných období
  ...
  146. Kedy účtovná jednotka vedie vnútroorganizačné účtovníctvo?
  147. Čo sú náklady?
  148. Čo sú výnosy?
  149. Čo sú tržby?
  150. Čo je inventúra?
  151. Čo znamená fyzická inventúra?
  152. Čo znamená dokladová inventúra?
  153. Čo je inventarizácia?
  154. Čo je inventarizačný prebytok?
  155. Aký charakter môže mať a ako sa rieši?
  156. Čo je účtovná technika a aké druhy poznáte?
  157. Vymenujte oceňovacie veličiny používané v našom účtovníctve (pozor už bez reprodukčnej obstarávacej ceny, táto bola nahradená reálnou hodnotou!!!)
  158. Vysvetlite princíp historickej ceny.
  159. Čo je bežné účtovníctvo?
  160. Čo je účtovná uzávierka?

Zdroje:
 • poznámky
 • prednášky
 • skriptá
 • iná odborná literatúra
 • internet