Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
11 nových

Nákladová účtovníctvo -vypracované otázky

«»
Prípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
3,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47625
Posledná úprava
07.11.2019
Zobrazené
54 x
Autor:
th12
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pre riadenie konkurencieschopnosti (hospodárnosti, efektívnosti, udržateľnosti, dlhodobej prosperity) je nutné, aby účtovníctvo poskytovalo manažérom informácie v dvoch okruhoch:
 v okruhu finančného účtovníctva (FÚ),
 v okruhu účtovníctva pre vnútorné riadenie (ÚVR) = manažérskeho účtovníctva (MÚ).
Oba okruhy vytvárajú tzv. účtovný informačný systém v najširšom slova zmysle, ktorý je podsystémom manažérskeho informačného systému. Názorne je zobrazený prostredníctvom schémy.
Medzi oboma okruhmi sú vzájomné väzby = navzájom si poskytujú informácie. Rozdiely vyplývajú z toho, že oba okruhy slúžia rozdielnym používateľom a pre rozdielne funkcie riadenia.

Kľúčové slová:

nákladove účtovnictvo

kalkulácie

úroky

odmenaObsah:
 • Základné vymedzenie nú a jeho vzťah k fú a mú
  Procesné účtovníctvo
  Základné úlohy nákladového účtovníctva
  Zodpovednostné strediskové nú - vymedzenie, typy vpc
  Zodpovednostné strediskové nú - typy vpc, výnosy stredísk s príkladmi výsledoviek, 1-zložkový a 2-zložkový vh stredísk
  VNútropodnikový vh pri oceňovaní produkcie vo vopred stanovených vlastných n. dve časti vútropodnikového vh
  Pevná skladová cena nakúpených zásob - nástroj sledovania zodpovednosti stredísk za vznik nákladov
  Účtovanie v nú pri oceňovaní produkcie vnútropodnikovými cenami vyššími ako sú vlastné náklady (ziskovými, trhovými)
  Kalkulačné náklady a ich význam v nú
  Kalkulačné odpisy - príklad l
  Kalkulačné odpisy - príklad 2
  Kalkulačné nájomné
  Kalkulačné úroky
  Kalkulačná odmena (kalkulačná mzda) podnikateľa
  Kalkulačné riziko
  Kalkulácie - základné vymedzenie, kalkulačné členenie nákladov a druhy kalkulácií
  Typový kalkulačný vzorec a jeho použitie
  Legislatíva pre zostavovanie kalkulácií. predbežné a výsledné kalkulácie
  Silné a slabé stránky klasických kalkulácií