Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Financie a mena - Finančníctvo (vypracované otázky na skúšku)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
84 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1188
Posledná úprava
04.05.2015
Zobrazené
1 426 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otázka č.1: Podstata financií, ich význam, účinnosť, členenie, funkcie

Financie - predstavujú sústavu ekonomických vzťahov majúcich formu peňažných operácií, prostredníctvom ktorých sa tvorí, rozdeľuje a používa peňažná masa v národnom hospodárstve.

Peňažná masa - je to suma dočasne alebo trvale voľných peňažných prostriedkov hotovostných alebo bezhotovostných, ktorou disponuje určitý ekonomický subjekt (štát, podnik, obyvateľstvo).

Peňažné operácie - sú to platobné operácie, ktoré sa členia na realizačné a transférové, dochádza pri nich k presunu peňazí medzi jednotlivými hospodárskymi subjektami. Prostredníctvom transférových platobných operácií sa tvorí a rozdeľuje peňažná masa, v dôsledku čoho dochádza k rozdeľovaniu národného dôchodku. Prostredníctvom realizačných platobných operácií sa tvorí a používa peňažná masa, v dôsledku čoho dochádza k realizácii hrubého národného produktu.

Financie by nemohli existovať bez tovaru a peňazí.

Kľúčové slová:

financie

mena

trh

peniaze

úrok

finančné vzťahy

emisie

bankyObsah:
 • Otázka č.1: Podstata financií, ich význam, účinnosť, členenie, funkcie
  Otázka č.2: Finančná sústava, jej zložky a finančné vzťahy.
  Otázka č. 3: Objektívna stránka financií.
  Otázka č.4: Subjektívna stránka financií.
  Otázka č. 5: Peniaze, ich podstata a funkcie, historický vývoj, konvertabilita vnútorná a vonkajšia, emisia peňazí, princíp a jednotlivé fázy emisie
  Otázka č.6: Mena, definovanie meny, menové agregáty, menová báza, obsahová náplň a výpočet, menový (peňažný) multiplikátor - multiplikácia depozít, charakteristika, vymedzenie pojmu jednoduchý multiplikátor, výpočet PM
  Otázka č. 7: Teória množstva peňazí v obehu - peňažná rovnováha, regulácia pomocou faktorov Ma V
  Otázka č. 8: Inflácia, vymedzenie pojmov, jej vplyv na hodnotu peňazí (meny), nominálna a reálna hodnota peňažnej jednotky
  Otázka č. 9: Peniaze ako faktor investovania a spotreby, investície, investovanie, smery investovania peňazí, investičný trojuholník, dnešná hodnota, budúca hodnota, čas a riziko, výnosové kritérium, výnosové %.
  Otázka č.10: Banky, charakteristika, vymedzenie ich činnosti, bankový systém, základné charakteristiky BS
  Otázka č. 11: Centrálna banka, ako najdôležitejšia menová inštitúcia, charakteristika jej hlavných funkcií
  Otázka č. 12: Menové nástroje centrálnej banky, základné členenie, charakteristika
  Otázka č.13: Finančný trh - kapitálový, peňažný, devízový trh, podstata, rozdelenie
  Otázka č. 14: Cenné papiere, charakteristika, základné delenie
  Otázka č. 15: Platobný styk, charakteristika, formy a nástroje platobného styku
  Otázka č.16: Úver, podstata, metódy úverovania, základné členenie úverov, základné podmienky poskytovania úverov
  Otázka č. 15: Platobný styk, charakteristika, formy a nástroje platobného styku
  Otázka č. 17: Úrok, všeobecná charakteristika, rozdelenie úrokov, metódy výpočtu úrokov, jednoduché úrokovanie, úroková miera, charakteristika, nominálna a reálna úroková miera, výpočet RUM