Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Ekonomika podniku (vypracované otázky z prednášok)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39712
Posledná úprava
11.03.2012
Zobrazené
2 636 x
Autor:
sunnygirl4
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Efektívnosť nákladov, výpočet ich relatívnych a absolútnych zmien
Efektívnosť nákladov
Optimálna veľkosť produkcie sa dosahuje:
• Cesta extenzívneho rozvoja výroby spojená s nízkou intenzitou a prispôsobenými nízkymi nákladmi na technológiu a stavby.
• Cesta intenzity výroby, využívajúca predovšetkým efekt vysokého produkčného využitia intenzifiakačných (totožný variabilnému) a neintezifikačných nákladov (totožný so stálymi, resp. fixnými).

Voľba ekonomickej stratégie pri riešení optimálnej intenzity výroby musí odpovedať na dve otázky:
1. Aká musí byť minimálna intenzita výroby, ktorá by zaisťovala požadovanú rentabilitu?
2. Pokiaľ je efektívny ďalší rast intenzity výroby?

Efektívnosť riadenia a efektívnosť hospodárskeho rozvoja
Zmenu objemu produkcie možno hodnotiť v 3. rovinách:
- Z hľadiska proporcionálnej deľby práce vo vnútri podniku
- Z hľadiska efektívnosti rozvoja podniku
- Z hľadiska efektívnosti riadenia
...

2. Komparácia jednotkových prírastkových nákladov, priemerných nákladov a jednotkovej ceny pri rentabilnej, nerentabilnej a nulovej výrobe
Porovnanie jednotkových prírastkových nákladov a jednotkových nákladov
Jednotkový náklad v porovnávanom období je váženým priemerom jednotkového prírastkového nákladu a jednotkového nákladu v základnom období, teda platí:
AVC1 = (AVC0 * Q0 + AVCd * (Q1-Q0)) / Q1

Jednotkový prírastkový náklad (MC) je definovaný ako:
AVCd = (VC1 – VC0) / (Q1 – Q0)

Za predpokladu, že objem produkcie rastie (Q1 > Q0), existujú nasledovné vzťahy:
Ak AVCd > AVC0, potom jednotkový náklad rastie (AVC1 > AVC0)
Ak AVCd = AVC0, potom sa jednotkový náklad nemení (AVC1 = AVC0)
Ak AVCd < AVC0, potom jednotkový náklad klesá (AVC1 < AVC0)
...

Kľúčové slová:

ekonomika podniku

EVA

MVA

ROA

efektívnosť nákladov

bod zvratu

návratnosť nákladov

analýza bodu zvratu

prevádzková pákaObsah:
 • 1. Efektívnosť nákladov, výpočet ich relatívnych a absolútnych zmien
  2. Komparácia jednotkových prírastkových nákladov, priemerných nákladov a jednotkovej ceny pri rentabilnej, nerentabilnej a nulovej výrobe
  3. Pyramídový model zmeny objemu hospodárskeho výsledku a zmeny nákladov
  4. Varianty efektívnosti nákladov v teórii ekonómie rozsahu
  5. Bod zvratu v teórii návratnosti nákladov
  6. Stupne efektívnosti nákladov
  7. Analýza bodu zvratu –pre nulovú a minimálnu rentabilitu výroby
  8. Analýza bodu zvratu peňažných tokov
  9. Prevádzková páka a jej význam v riadení nákladov
  10. Finančná páka a jej význam racionalizácii kapitálovej štruktúry
  11. Celková páka a jej úloha v ekonomike podniku
  12. Teoretická podstata výkonnosti podniku a spôsoby jej merania
  13. Klasické ukazovatele merania výkonnosti podniku
  14. Moderné prístupy k meraniu výkonnosti podniku - Diskontovaný cash flow (Discounted cash flow), Cash Flow Return on Investment – CFROI, Cash flow návratnosti z investície
  15. Moderné prístupy k meraniu výkonnosti podniku – IRR (Internal rate of return, Vnútorné výnosové percento), TSR (Total Shareholder Return, celkový výnos pre akcionára), MVA (Trhová pridaná hodnota, Market Value Added)
  16. Stanovenie nákladov kapitálu – metóda WACC. Odhad nákladov vlastného kapitálu - model diskontovaných dividend (Dividend Discounted Model)
  17. Odhad nákladov cudzieho kapitálu a metódy stanovenia optimálnej kapitálovej štruktúry
  18. Odhad nákladov vlastného kapitálu - model oceňovania kapitálových aktív CAPM (Capital Assets Pricing Model). Model oceňovania kapitálových aktív APT (Arbitrage Pricing Theory)
  19. Ekonomická pridaná hodnota, EVA (Economic Value Added) - Metóda Value Spread (účtovný model) – EVA equity
  20. Ekonomická pridaná hodnota, EVA (Economic Value Added) - Metóda Capital Charge (ekonomický model) – EVA entity
  21. Vzťah ekonomických kategórií MVA (Market Value Added) – EVA (Economic Value Added)
  22. Vývoj teórie firmy – Model maximalizácie zisku, Model maximalizácie tržieb a predaja
  23. Vývoj teórie firmy - Model manažérskej užitočnosti, Behavioristické modely
  24. Ekonomická rovnováha firmy v podmienkach dokonalej konkurencie
  25. Ekonomická rovnováha firmy v podmienkach nedokonalej konkurencie