Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Ekonomika a riadenie podniku - skúška 22 otázok

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45979
Posledná úprava
29.06.2015
Zobrazené
837 x
Autor:
desinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakteristika podniku, podnikania, podnikateľa, klasifikácia a typy podnikov
PODNIK - v trhovej ekonomike je základným subjektom podnikania, ktorý má svoje typické znaky a vlastnosti, existencia podniku je časovo ohraničená životným cyklom podniku,
Obchodný zákonník: „Podnikom sa pre účely zákona rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania.
Tvoria ho:
• veci, /osobné zložky/
• majetkové práva,
• nehmotné práva (obchodné meno, povesť, postavenie na trhu, know-how a pod.),
• osobné zložky (štruktúra a kvalifikácia pracovníkov).
Podnik je ekonomicky a právne samostatná podnikateľská jednotka, existujúca za účelom podnikania. Jej základnými znakmi sú:
• kombinácia výrobných faktorov,
• hospodárnosť podnikateľskej činnosti,
• finančná rovnováha.
PODNIKANIE - ľudská činnosť, ktorá sa zameriava na dosiahnutie rovnovážneho stavu v ekonomike.
Základnou právnou formou, ktorá upravuje podstatu a znaky podnikania v SR, je Obchodný zákonník. Vymedzuje podnikanie ako sústavnú činnosť, vykonávanú samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.
K najdôležitejším znakom podnikania podľa súčasnej teórie patria:
• samostatné konanie hospodárskych subjektov,
• smelosť, vynachádzavosť,
• Iniciatívnosť
• novátorstvo v riešení neštandardných úloh a pri dosahovaní cieľov,
• schopnosť rozhodovať v podmienkach neistoty,
• ochota preberať a znášať hospodárske riziká.

Kľúčové slová:

ekonomika

otázky na ERP

podniková ekonomika

analýza

cash flow

transformačný proces

podnikateľský plánObsah:
 • Otázky na skúšku z predmetu Ekonomika a riadenie podniku
  1. Charakteristika podniku, podnikania, podnikateľa, klasifikácia a typy podnikov
  2. Charakterizujte cieľ podniku, klasifikácia podnikových cieľov, okolie podniku
  3. Združovanie podnikov
  4. Charakteristika nákladov, popíšte kalkulačné a druhové členenie nákladov
  5. Popíšte členenie nákladov v závislosti od objemu výkonov
  6. Vymenujte a popíšte metódy učenia nákladových funkcií
  7. Popíšte analýzu bodu zvratu (kritický bod)
  8. Popíšte podnik jednotlivca
  9. Popíšte verejnú obchodnú spoločnosť
  10. Popíšte komanditnú spoločnosť
  11. Popíšte spoločnosť s ručením obmedzeným
  12. Popíšte akciovú spoločnosť
  13. Popíšte družstvo
  14. Popíšte životný cyklus podniku
  15. Majetková štruktúra podniku
  16. Kapitálová štruktúra podniku
  17. Oceňovanie dlhodobého a krátkodobého majetku, opotrebovanie dlhodobého majetku
  18. Charakterizujte náležitosti podnikateľského plánu
  19. Charakterizujte podnikateľský plán, proces prípravy podnikateľského plánu a vymenujte zdroje financovania podnikateľského plánu
  20. Charakterizujte ekonomické kategórie:
  a) zisk, ako vyčíslime zisk
  b) tok hotovosti (cash flow), ako vypočítame cash flow
  c) vysvetlite rozdiel medzi ziskom a tokom hotovosti
  21. Podnikový transformačný proces (zásobovanie, výroba)
  22. Podnikový transformačný proces (predaj, vedecko-technická činnosť a investičná činnosť)