Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Aplikovaný marketing - vypracované otázky ku skúške

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
4,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47196
Posledná úprava
08.01.2018
Zobrazené
132 x
Autor:
katka.orolinova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definovanie pojmu „marketing“, základné pojmy, základné činnosti marketingu
Marketing
-súhrn činností, ktoré zabezpečujú, aby sa dostal správny produkt správnemu spotrebiteľovi, v správnom čase, na správne miesto, v správnej kvalite a za správnu cenu
- sociálny proces, v ktorom ľudia alebo skupiny ľudí získavajú, čo potrebujú a čo chcú, a to prostredníctvom tvorby a výmeny produktov a hodnôt
-celé podnikanie, videné z hľadiska jeho konečného výsledku, teda z pohľadu zákazníka

Základné pojmy
Potreba - vyjadrenie objektívneho stavu, pociťovaný nedostatok niečoho
Požiadavka - pociťovaná potreba, vyjadrenie subjektívneho stavu, potreba chcieť niečo konkrétne.
Dopyt - časť potrieb, ktorá sa realizuje prostredníctvom výmeny na trhu. Jej rozsah je daný kúpnou silou spotrebiteľov a ich ochotou nakúpiť. Dopyt existuje len po konkrétnych druhoch tovaru za určité ceny.
Ponuka - tá časť dodávateľských zdrojov, ktoré sú určené pre uspokojenie dopytu prostredníctvom trhovej výmeny.
Trh - miestne a časové sústredenie predávajúcich (ponuka) a kupujúcich (dopyt), ktorí vymieňajú tovar.
Výmena - proces, pri ktorom tovar mení svojho majiteľa.
Transakcia - individuálny akt výmeny, môže byť peňažná (tovar za peniaze) alebo bártrová (tovar za tovar)

Kľúčové slová:

marketing

otázky

informačný systém

pozorovanie

dopytovanie

marketingová komunikácia

cyklus produktu

medzinárodný marketingObsah:
 • 1. Definovanie pojmu „marketing“, základné pojmy, základné činnosti marketingu
  2. História marketingu, chápanie jednotlivých koncepcií, teritoriálne odlišnosti marketingu, marketingová koncepcia
  3. Marketingové prostredie - makroprostredie, mikroprostredie
  4. Marketingový informačný systém
  5. Marketingový výskum - definícia, hlavné úlohy, druhy, kroky
  6. Informácie v marketingovom výskume - zdroje informácií, delenie informácií, metódy zhromažďovania informácií
  7. Dopytovanie ako metódy zhromažďovania informácií (dotazník)
  8. Pozorovanie, meranie postojov, experimenty, kvalitatívne metódy zhromažďovania informácií
  9. Nákupné správania zákazníkov, rozhodovací proces, faktory pôsobiace na rozhodovací proces zákazníkov
  10. Rozhodovací proces podnikov, typy nákupných situácií
  11. Trh, marketing a trh, segmentácia trhu
  12. Charakteristika produktu, FED faktor, komplexný produkt, marketingový mix pri produkte
  13. Značka, dizajn, štýl, obal produktu
  14. Cena, faktory ovplyvňujúce cenu, tvorba ceny
  15. Stratégie uvádzacej ceny, cenové zľavy, cenová diferenciácia
  16. Distribúcia, organizácia distribučných kanálov
  17. Komunikácia v marketingu, využitie foriem komunikácie
  18. Reklama, požiadavky na reklamu, subjekty zodpovedné za reklamu
  19. Podpora predaja, public relations, osobný predaj
  20. Online marketingová komunikácia
  21. Životný cyklus produktu
  22. Marketing služieb - rozvoj služieb, charakteristika služieb, špecifiká služby a výzvy pre marketing služieb, marketingový mix v službách, služba, úroveň služieb
  23. Cena v službách, cenový mix, cenové stratégie
  24. Komunikácia v službách, marketingový výskum
  25. Distribúcia, materiálne prostredie, procesy v službách
  26. Marketingové plánovanie - definícia, druhy marketingových plánov, postup marketingového plánovania, marketingové ciele a stratégie v marketingu
  27. Marketingový plán - definícia, štruktúra
  28. Medzinárodný marketing