Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Riešenie krízových situácií infraštruktúrnych

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41856
Posledná úprava
12.04.2013
Zobrazené
524 x
Autor:
veto8
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Študijný materiál k predmetu Riešenie krízových situácií infraštruktúrnych.

INFRAŠTRUKTÚRA
súbor odvetví zaisťujúcich ekonomické a sociálne systémové funkcie
Základná ekonomická infraštruktúra (doprava, telekomunikácie, energia, spracovanie tuhého odpadu a odpadových vôd, obnova priemyselnej pôdy, "obchodné parky" ).
INFRAŠTRUKTÚRA
Ekonomická
Sociálna

INFRAŠTRUKTÚRA všeobecne
• je súbor podmienok, ktoré zabezpečujú fungovanie ekonomiky
• zahrnuje nutné investície do odvetví podmieňujúcich ekonomický rozvoj - investície väčšinou nedeliteľné a nie je možné bez účasti verejných prostriedkov alebo aspoň pod verejnou kontrolou účinne realizovať

Rozdelenie infraštruktúry:
• technická (doprava, energetika, spoje, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ekologické služby)
• sociálna (zaisťuje priestorovú, časovú a proporcionálnu dostupnosť sociálnych služieb a aktivít všetkých odvetví rozvoje človeka - zdravotníctvo, školstvo, telovýchova, kultúra, bývanie, obchodné siete a siete verejnej správy)
• ekonomická (zaisťuje peňažné prenosy a je tvorená sieťou finančných a bankových služieb)
...

Kľúčové slová:

riešenie krízových situácií

krízové situácie

infraštruktúraObsah:
 • Základná ekonomická infraštruktúra
  Energetika všeobecne
  Riadenie energetiky
  Východiská riešenia mimoriadnych a krízových situácií v energetike
  Dopady porúch v zásobovaní energiami
  Elektroenergetika slovenskej republiky
  Výroba elektrickej energie
  Infraštruktúra výrobných zariadení
  Prenos elektrickej energie
  Distribúcia elektrickej energie
  Infraštruktúra sústav distribučných spoločností
  Riziká a odolnosť elektroenergetickej sústavy
  Mimoriadne udalosti v elektroenergetike a ich riešenie
  Dopady krízových situácií v elektroenergetike
  Vojna a vojnový stav štátu
  Východiská riešenia energetickej situácie v čase vojny a vojnového stavu štátu
  Opatrenia pre obdobie vojny a vojnového stavu štátu
  Zemný plyn v slovenskej republike
  Slovenský plynárenský podnik, a.s.
  Infraštruktúra medzištátneho tranzitu
  Infraštruktúra tranzitného plynovodu
  Základné činnosti regionálnych centier a miest obsluhy
  Rozdelenie mimoriadnych udalostí
  V slovenskom plynárenskom priemysle
  Riešenie krízovej situácie a likvidácia následkov
  Regulácia dodávaného množstva plynu
  Tepelná energetika
  Subjekty tepelnej energetiky SR
  Prvky teplárenskej sústavy
  Riešenie krízových situácií v teplárenstve
  Súhrnný prehľad študijných zdrojov – časť „energetika“