Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Vypracované štátnicové otázky z predmetu "Financie"

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42763
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
1 305 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štátnicové otázky na Financie

Kľúčové slová:

financie

štátnice

spu

fem

banka

mena

politikaObsah:
 • 1. Charakteristika, obsah a úlohy podnikových financií, finančná politika podniku a ciele podnikateľskej činnosti, rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania, princípy, prístupy a kategórie finančného rozhodovania
  2. Finančné plánovanie podniku, podstata a úlohy finančného plánu
  3. Majetková a finančná štruktúra podniku, znázornenie funkčnej štruktúry majetku podniku
  4. Získavanie vlastného kapitálu podniku z interných a externých zdrojov
  5. Získavanie finančných zdrojov úverovou formou
  6. Finančné rozhodovanie o alokácii finančných zdrojov do dlhodobého majetku a krátkodobého majetku
  7. Platobný styk podniku, formy, mechanizmus platenia a nástroje platobného styku
  8. Finančná analýza a základné metodické nástroje, analýza likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability a trhovej hodnoty podniku
  9. Investovanie, formy a nástroje investovania do reálnych a finančných investícií, teória portfólia
  10. Investičný priestor, faktory pôsobiace na investovanie, magický trojuholník
  11. Menová emisia, príčiny pohybu masy peňazí, parita kúpnej sily
  12. Definícia peňazí, úlohy a funkcie peňazí v ekonomike
  13. Spôsoby zmierňovania (eliminácie) finančných rizík podniku
  14. Bankový systém, vzťah k finančnej sústave a úlohy bankovníctva v trhovej ekonomike
  15. Centrálne bankovníctvo, charakteristika, úlohy a nástroje centrálnej banky
  16. Nepriame nástroje menovej politiky centrálnej banky a ich vplyv na ponuku peňazí v ekonomike, základná úroková sadzba, povinné minimálne rezervy, operácie na voľnom trhu, devízové operácie, refinančné operácie
  17. Priame nástroje menovej politiky centrálnej banky a ich vplyv na ciele menovej politiky, pravidlá likvidity, úverové kontingenty, povinné vklady, doporučenia, výzvy a dohody
  18. Obchodné banky, členenie a základné funkcie obchodných bánk, princípy podnikania bánk a bankové riziká
  19. Aktívne bankové operácie, charakteristika produktov aktívnej strany bilancie, riadenie úverových obchodov KB
  20. Pasívne bankové operácie a zákon o ochrane vkladov
  21. Organizácia platobného styku a zúčtovania Organizácia PS a zúčtovania v SR
  24.Finančný trh ako zdroj podnikového kapitálu
  25. Oblasti skúmania finančnej vedy, základné pojmy a kategórie finančnej vedy a praxe

Zdroje:
 • SERENČÉŠ, P. -- ČIERNA, Z. -- TÓTH, M. -- RÁBEK, T. -- SZOVICS, P. Financie a mena. 5. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 182 s. ISBN 978-80-552-0907-4 (brož.).
 • SERENČÉŠ, P. -- SERENČÉŠ, R. -- TÓTH, M. -- ČIERNA, Z. -- RÁBEK, T. Financie v poľnohospodárstve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 183 s. ISBN 978-80-552-0438-3 (viaz.).
 • TÓTH, M. Vybrané vplyvy zavedenia eura na poľnohospodárske podniky = Selected impacts of euro adoption on agricultural enterprises. In Význam a úlohy účtovníctva a financií v riadení malých a stredných podnikov v poľnohospodárstve : zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, 16. november 2007, Nitra. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. s. 178--183. ISBN 978-80-8069-967-3.
 • Additional: Brealey−Meyers: Principles of Corporate Finance, Seventh Edition. The McGraw−Hill Companies, 2003
 • Beňová, E. a kol.: Financie a mena, EU: Bratislava, 2005, ISBN 80-8078-031-5
 • Required: Mishkin - Apostolos Serletis. The economics of money, banking and financial markets. 4th ed. ISBN 978-0-321-58471-7