Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Poľnohospodársky systém EÚ – otázky na štátnice

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38762
Posledná úprava
25.11.2011
Zobrazené
1 485 x
Autor:
monycka
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Acquis – legislatívna báza Spoločnej agrárnej politiky, ciele SAP, hlavné princípy SAP v zmysle Rímskej zmluvy o založení ES z roku 1957

SAP = politika tvorená súborom pravidiel a mechanizmov, ktoré regulujú produkciu, obchodovanie a spracovanie poľnohospodárskych produktov v EÚ a rozvoj vidieka.

Právne základy systému SAP tvoria:
a) primárne právne pramene,
b) sekundárne,
c) terciálne,
d) kvartálne legislatívne pramene ES.

a) primárne právne pramene: - obsahujú zásadné medzinárodné právne akty, ktoré ustanovujú základné vymedzenia rozsahu pôsobnosti, cieľov a nástrojov, vo forme zmlúv Zmluvy medzinárodného práva ES: - 1957 – Rímska Zmluva (právny základ SAP, ktorý na základe ustanovení do pôsobnosti systému SAP zaraďuje: poľnohospodárske produkty, produkty rybolovu a výrobky s týmito bezprostredne súvisiace) - 1986 – Jednotný Európsky Akt, - 1992 – Maastrichtská Zmluva, - 1997 – Amsterdamská Zmluva, - 2000 – Nízská Zmluva

a) sekundárne právne pramene - hlavným riadiacim legislatívnym nástrojom Rady EU a Komisie sú nariadenia a direktívy - okrem nich sa v riadiacej praxi uplatňujú aj iné nástroje: rozhodnutia, odporúčania, stanoviská,
b) terciálne právne pramene - tvoria dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, ako aj vzájomné dohody medzi jednotlivými krajinami a tretími krajinami
c) kvartálne právne pramene - tvoria interpretačnú a legislatívnu činnosť Európskeho súdu.  

Kľúčové slová:

plh

poľnohospodárstve systémy

potraviny

pôdaObsah:
 • Poľnohospodársky systém EÚ – otázky na štátnice

  1. Acquis – legislatívna báza Spoločnej agrárnej politiky, ciele SAP, hlavné princípy SAP v zmysle Rímskej zmluvy o založení ES z roku 1957
  2. Subjekty a objekty v systéme SAP
  3. Nástroje SAP, finančná základňa SAP
  4. Rozvoj, problémy a prvé reformy Spoločnej agrárnej politiky
  5. Rozvoj a reformy politiky rozvoja vidieka a stvorenie II. Piliera SAP v zmysle Nariadenia Rady (EU) 1290/2005

  6. MacSharry-ho reforma, reforma AGENDA 2000 a Luxemburská reforma (NR 1782/2003)
  7. Hlavné ciele a opatrenia reformy „ Health check“ – (2005- 2009)
  8. Dôvody vytvorenia systému a podmienok kompenzačných platieb a systému SPS v EU- 15
  9. Systém a druhy priamych platieb v Nových členských krajinách SAPS (jednotná platba na plochu) a POP (doplnková platba na plochu
  10. Podmienky výplaty priamych platieb v EU- 15 a v Nových členských krajinách podľa Nariadenia Rady (ES) 73/2009 a Nariadenia vlády SR č. 114 zo 18. marca 2009
  11. Externé relácie a zahraničný obchod EU, význam WTO pre rozvoj obchodných vzťahov
  12. Všeobecne o externých reláciach a zahraničnom obchode s agrárnymi komoditami SR
  13. Popíšte dôvody a podmienky vzniku a úspešnosti Lisabonskej stratégie EU v oblasti SAP
  14. Medzinárodné relácie EU s rozvinutými a rozvojovými krajinami v podmienkach globalizácie v oblasti SAP
  15. Význam Marakešskej dohody GATT pre zahraničný obchod s agrárnymi produktmi
  16. Vznik WTO a negociácie v rámci Doha Development Agenda (DDA)
  17. Problémy a opatrenia v oblasti životného prostredia, sanitárnych a phytosanitárnych záležitostí v zmysle 20. Nariadenia vlády SR zo 14. januára 2009 – podmienky podpory PP
  18. Hlavné ciele politiky rozvoja vidieka v zmysle Nariadenia Rady (ES) 1698/2005
  19. STRATEGICKÉ PRIORITY A OPATRENIA V ZMYSLE NARIADENÉHO PLÁNU ROZVOJA VIDIEKA SR
  20. Význam vytvorenia systému riadenia poľnohospodárstva v rámci jednotlivých agrárnych trhových poriadkov
  21. Agrárny trhový poriadok pre obilniny, historický vývoj, funkcia cenového, ochranného a podporného systému v rámci ATP pre obilniny
  22. Agrárny trhový poriadok pre mlieko a mliečne výrobky,vývoj a vytvorenie spoločných cien, funkcia cenového systému v rámci ATP pre mlieko
  23. Agrárny trhový poriadok pre mäsové výrobky, vývoj a vytvorenie spoločných cien, funkcia cenového, ochranného a podporného mechanizmu systému v rámci ATP pre mäsové výrobky
  24. Agrárny trhový poriadok pre ovocie a zeleninu, vývoj a vytvorenie spoločných cien, funkcia cenového, ochranného a podporného mechanizmu systému v rámci ATP pre ovocie a zeleninu
  25. Agrárny trhový poriadok pre víno, funkcia cenového, ochranného a podporného mechanizmu systému v rámci ATP pre víno

Zdroje:
 • skripta,
 • prednasky