Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Základy manažmentu výroby

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2877
Posledná úprava
20.03.2017
Zobrazené
1 711 x
Autor:
kitty
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skriptá z predmetu manažment výroby
1.1 Postavenie a charakteristika manažmentu výroby v podnikaní
Rozhodujúcim nosným činiteľom úspešnej podnikateľskej činnosti je výroba a jej výsledky. Ovplyvňujú ju rôzne makroekonomické faktory, ako sú zmeny vlastníctva, finančná a daňová politika, zahranično-ekonomické vzťahy, menové otázky, legislatíva i podnikateľská aktivita. Z uvedeného vyplýva, že výrobná činnosť je významnou zložkou podnikateľskej jednotky, pričom samotná výroba je vecným základom podnikateľskej prosperity a výrobky špičkovej akosti sú rozhodujúcim faktorom komerčnej úspešnosti. Veľmi dôležitou časťou podnikového manažmentu je manažment výroby. Manažment výroby musí rozhodujúcim spôsobom prispieť k rozvoju podnikania, avšak nie izolovane, ale ako organická súčasť podnikového manažmentu.
Špecifické postavenie manažmentu výroby je v tom, že na jednej strane sa pri rozvoji podnikania vo výrobe opiera o poznatky z marketingu, finančného manažmentu, personálneho manažmentu i ďalších špeciálnych manažérskych analýz a na druhej strane zasa manažment výroby ovplyvňuje ostatné funkčné druhy manažmentu (napr. inovačný, technický, investičný personálny atď.). Manažment výroby je podľa spomínaných vzťahov syntetizujúcim a v značnej miere aj synergizujúcim predmetom, ktorý zahrňuje výsledky a poznatky uvedených disciplín.

Kľúčové slová:

manažment výroby

výroba

funkcie

obsah pôdný fond

produkcia

výrobná štruktúraObsah:
 • 1 Základy manažmentu výroby
  1.1 Postavenie a charakteristika manažmentu výroby v podnikaní
  1.2 Obsahová náplň manažmentu výroby
  1.3 Funkcie manažmentu výroby v podnikaní
  1.4 Systém manažmentu vo svete
  1.5.1 Charakteristiky manažmentu
  2 Výroba, jej typy a funkcie a základné odlišnosti, výrobné odvetvia
  2.1 Výroba a základné typy výroby
  2.2 Funkcie poľnohospodárskej výroby a základné odlišnosti poľnohospodárskej výroby od ostatných druhov výroby
  2.3 Výrobné odvetvia, ich členenie a väzby a stanovenie rozsahu (veľkosti) výrobného odvetvia
  3 Výrobná štruktúra prvovýrobných agropodnikateľských subjektov
  3.1 Výrobná štruktúra a jej charakteristika
  3.2 Vecná, časová a priestorová štruktúra výroby
  3.3 Výrobný proces, jeho zloženie a typy usporiadania výrobných procesov
  4 Výrobná základňa v poľnohospodárstve
  4.1 Obsah, funkcie a členenie výrobnej základne
  4.2 Pracovná sila ako rozhodujúci prvok v poľnohospodárskej výrobe
  4.3 Začlenenie mechanizačných prostriedkov a pracovných síl do útvarov
  5 Vzťah manažmentu výroby a marketingu s poľnohospodárskymi produktmi
  5.1 Vzťah ponuky a dopytu na trhu a jeho dopad na manažment výroby
  5.2 Prostriedky, metódy a formy organizácie a riadenia výroby
  5.3 Vybrané metódy prenájmu prostriedkov investičného majetku a výrobno-organizačného systému produkcie a distribučného systému predaja produktov a služieb
  6 Manažment ekologickej poľnohospodárskej výroby
  6.1 Základné pojmy, ciele a zásadné rozdiely medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárskym systémom
  6.2 Súčasný stav a podmienky rozvoja ekologickej poľnohospodárskej výroby na slovensku a vo svete
  6.3 Metódy a výsledky ekologickej poľnohospodárskej výroby
  7 Manažment pôdneho fondu
  7.1 Charakteristika a členenie pôdneho fondu
  7.2 Základné pojmy používané v manažmente pôdneho fondu
  7.3 Tvar a veľkosť honov
  7.4 Pozemkové úpravy a riadenia pozemkových úprav
  7.6 Vybrané ukazovatele manažmentu pôdneho fondu