Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Úvod do ekonometrie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10061
Posledná úprava
10.10.2018
Zobrazené
608 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonometria vznikla v 30-tych rokoch tohto storočia
Model je určitá zjednodušená matematická reprezentácia skutočného javu alebo procesu, pomocou modelu daný jav analyzujeme, prognózujeme alebo riadime

Fázy pri ekonometrickom skúmaní
1. konštrukcia samotného ekonometrického modelu - je to kvantifikovanie hypotézy,
2. kvantifikácia samotného ekonometrického modelu - štatistický odhad parametrov,
3. verifikácia modelu - všestranné posúdenie významu závisí od použitých kritérií:
a) štatistická modifikácia - skúma sa významnosť parametrov, pomocou testovania a robí sa pri štatistickej významnosti (najčastejšie 5%) = parameter je určený s presnosťou 95% a 5% je pravdepodobnosť chyby,
b) ekonometrická verifikácia - ako sa správa v praxi, ex post - po uplynutí určitého obdobia.
Slúžia na preverenie konštrukcie modelu
4. aplikácia - prognostické - získava sa predstava o budúcich hodnotách veličín

Kľúčové slová:

ekonometria

heteroskedasticita

multikolinearita

kovariancia

autokorelácia

testovanie hypotéz

efektívnosť

jednorovnicový modelObsah:
 • Ekonometrický model
  Fázy pri ekonometrickom skúmaní
  Jednorovnicový model
  Lineárny model s dvoma premennými
  Stochastická špecifikácia modelu
  Štandardné predpoklady lineárneho modelu s dvoma premennými
  Odhad parametrov modelu s dvoma premennými
  Štatistické vlastnosti estimátorov
  VLastnosti estimátorov - želateľné
  Štatistické vlastnosti estimátorov najmenších štvorcov lineárneho modelu s dvoma premennými 4
  Neskreslenosť
  Efektívnosť(výdatnosť)
  Kovariancia
  VŠeobecný lineárny model
  Štatistické predpoklady
  Odhad parametrov všeobecného lineárneho modelu metódou najmenších štvorcov
  Metóda najmenších štvorcov
  VLastnosti mnš
  Meranie kvality vyrovnania - koeficient determinácie
  Miera vyrovnania
  Koeficient determinácie
  Rozptyly sú variability podelené príslušnými stupňami voľnosti
  Korigovaný koeficient determinácie
  INtervalový odhad a testovanie hypotéz o parametroch modelu
  Konštrukcia konfidenčného intervalu pre
  Konfidenčný interval pre rozptyl
  Testovanie hypotéz o parametroch lineárneho modelu
  Testovanie modelu ako celku
  Porušenie základných predpokladov lineárneho modelu
  Heteroskedasticita
  Klasický predpoklad homoskedasticity
  Dôsledky heteroskedasticity
  Zisťovanie heteroskedasticity
  Riešenie problému (odstraňovanie) heteroskedasticity
  Autokorelácia
  Príčiny autokorelácie
  Dôsledky autokorelácie
  Testovanie autokorelácie
  Riešenie problému (odstránenie) autokorelácie
  Oneskoríme ho o jedno obdobie
  Oneskorený vzťah vynásobíme a odpočítame od pôvodného
  Metóda cochrane-orcuttova
  Metóda hildreth-luova
  Multikolinearita
  Štatistické dôsledky multikolinearity
  Zisťovanie prítomnosti multikolinearity
  Odstránenie dôsledkov multikolinearity
  Prognostická aplikácia jednorovnicového lineárneho modelu
  Klasifikácia prognózy
  Chyba prognózy
  Absolútna chyba je rozdelená do troch častí
  Prognóza v prípade autokorelovaných náhodných porúch
  Prognostická aplikácia všeobecného modelu s k vysvetľujúcimi premennými