Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových

Spermatophyta - semenné rastliny

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
68 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10766
Posledná úprava
14.06.2019
Zobrazené
1 996 x
Autor:
bosorkay
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Spermatophyta, semenné rastliny sú najviac diverzifikovanou líniou medzi cievnatými rastlinami, patrí sem asi 270 tisíc v súčasnosti žijúcich druhov. Patria sem jednak rastliny nahosemenné (Pinophyta, Gymnospermae) a jednak kvitnúce rastliny (Magnoliophyta, Angiospermae), ktoré tvoria najväčšiu vetvu semenných rastlín.
Monofyletickosť semenných rastlín je dokladovaná rôznymi morfologickými znakmi: ako prvý môžeme uviesť samotný vzhľad (habitus) týchto rastlín, ale tiež fakt, že hlavné recentné línie semenných rastlín sú charakterizované (prinajmenšom ancestrálnym) znakom tvorby dreva (sekundárneho xylému) prostredníctvom aktivity sekundárneho meristému - kambia. (Opäť poznámka: mnohé druhy však túto schopnosť druhotne stratili). Ďalšou vlastnosťou je holoblastické rozkonárovanie, pri ktorom sa protomeristém v rastovom vrchole nedelí, ale pokračuje ako celok v raste, primordiá bočných konárov sa zakladajú po stranách rastového vrcholu. Významným evolučným krokom vo fylogenéze semenných rastlín bol vznik heterospórie, teda produkcie dvoch druhov spór (mikrospór a megaspór).

Kľúčové slová:

Spermatophyta

botanika

nahosemenné rastliny

cievnaté rastliny

Pinophyta

Gymnospermae

kvitnúce rastliny

holoblastické rozkonárovanie

heterospórieObsah:
  • Spermatophyta - semenné rastliny
    VYhynutá skupina: lyginodendrophyta (semenné paprade)
    VYhynutá skupina: cordaitophyta
    Gymnospermae - nahosemenné rastliny (pinophyta - borovicorasty)