Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Organizačné správanie

«»
Prípona
.zip
Typ
skriptá
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21718
Posledná úprava
28.03.2009
Zobrazené
1 649 x
Autor:
primalex
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizačné správanie so svojím širokým poňatím a dôkladným vysvetľovaním rôznych procesov a prvkov fungovania organizácií jednoznačne patrí k dôležitým vedám
0 riadení. Jeho zmyslom je skúmanie a využívanie všeobecných zákonitostí i jedinečných odlišností organizačného života. Tým sa snaží neustále obohacovať súčasnú teoreticko-pragmatickú základňu vedeckých disciplín zaoberajúcich sa aspektmi ľudského správania v prostredí organizácie.
Organizačné správanie sa usiluje systematicky analyzovať kľúčové organizačné oblasti a fenomény a získavať tak informácie o pozitívnych i negatívnych skutočnostiach a tendenciách v organizácii. Završujúcou snahou organizačného správania je spracovanie, vyhodnotenie a vypracovanie relevantného riešenia v rovine správneho predvídania a žiaduceho ovplyvňovania správania všetkých zamestnancov, odborníkov a riadiacich pracovníkov organizácie.
Základnou myšlienkou je napomáhať organizáciám a jej členom v sústavnom napredovaní a skvalitňovaní ich konania. V súlade s touto snahou a orientáciou je vhodné problematiku organizačného správania skúmať v intenciách systémového prístupu k trvalému dynamizovaniu, zdokonaľovaniu a zefektívňovaniu pôsobenia organizácie smerom dovnútra
1 navonok. Niektoré z týchto oblastí sú zreteľnejšie a niektoré je možné identifikovať, objasniť a pochopiť len systematickým štúdiom s prihliadnutím na zložitosť a charakteristiku rozličných väzieb a vzťahov existujúcich v organizácii.

Kľúčové slová:

Organizačné správanie

organizácia

personalistika

ľudské riadenieZdroje:
 • MULLINS, L.: Management and Organisation Behaviour. London. Pitman Publishing. 1991
 • NAKONEČNÝ, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha. Management Press. 1992
 • NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti. Praha. Academia. 1995 NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie. Praha. Academia. 1999 NEUBERGER, O.: Unternehmenskultur und Führung. 1985
 • NICHOLSON, N.: Turning Points, Traps and Tunnels: the Significance of Work Role
 • Transitions in the Lives of Individuals and Organisation. Proceedings of the West European Conference on Work an Organisation. Amsterdam. 1986
 • NOVÝ, I. - SURYNEK, A.: Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha. Grada. 2002
 • ORGAN, D. W. - BATEMAN, T. S.: Organizational Behavior. USA. Irwin. 1991
 • OUCHI, W.: Theory "Z": How American Business can Meet the Japanesse
 • Callenge. New York. Addison-Wesley. 1981
 • PAP ALIA, D. E. - OLDS, S. W.: A Child's World. Infancy through Adolescence. New York. 1990
 • PAULIČKA a kol.: Všeobecný encyklopedický slovník. M - R. Praha. Ottovo nakladatelství. 2002
 • PAULIČKA a kol.: Všeobecný encyklopedický slovník. S - Ž. Praha. Ottovo nakladatelství. 2002
 • PEARCE, J. A. - ROBINSON, R. B.: Management. New York. Random House. 1989
 • PETERS, T.: Thriving on Chaos. New York. Harper and Row. 1987
 • PETIGREW, A.: The influence process between specialists and executivies. Personnel Review No 1. 1974
 • PRAŠKO, J. - PRÁŠKOVÁ, H.: Proti stresu krok za krokem. Praha. Grada. 2001
 • SEDLÁK, M. a kol.: Základy manažmentu. Bratislava. ES Ekonomickej univerzity. 1994
 • SELYE, H.: Stress without Distress. Lippincott. 1974
 • SENGE, P.: The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning