Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Lichenizované huby

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
4,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10763
Posledná úprava
14.06.2019
Zobrazené
1 811 x
Autor:
bosorkay
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Živé organizmy si v priebehu vývoja vytvorili rôzne stratégie prežitia. Huby túto stratégiu priviedli k dokonalosti. V dlhodobom symbiotickom súžití s riasami - lichenizácii, vytvorili na pohľad samostatnú skupinu organizmov lišajníky - lichenizované huby. Lišajníky môžeme definovať ako všetky huby, ktoré sú výživou obligátne viazané na určité riasy a tvoria s nimi morfologicko-fyziologickú jednotu. V odbornom svete dlho panovali rozdielne názory na ich zaradenie. Iba v posledných desaťročiach 20. storočia sa vo vedeckom svete prekonalo umelé oddeľovanie lišajníkov od húb a ujalo sa označenie lichenizované huby. Z praktických príčin ich však naďalej označujeme lišajníky a ich rôznorodosť si vyžaduje samostatnú kapitolu.
Približne 20% v súčasnosti známych húb žije symbioticky. Toto úzke súžitie prináša obidvom zložkám značné výhody. Riasa (fotobiont) zásobuje hubu (mykobiont) produktami fotosyntézy - uhľohydrátmi a hubovými vláknami obalená riasa je chránená pred vyschnutím, intenzívnym slnečným žiarením aj pred živočíchmi živiacimi sa riasami.

Kľúčové slová:

lichenizované huby

Thallus

chemizmus

taxonómia

biotopy

ekológia

jazerá

lišajníky

stavba stielky

rozmnožovanie

botanika

riasyObsah:
 • Lichenizované huby
  Úvod
  Thallus
  Stavba stielky
  Rozmnožovanie
  Chemizmus
  Taxonómia
  Ekológia a výskyt
  Biotopy
  Lišajníky ihličnatých lesov a kosodreviny
  Lišajníky alpínskeho vegetačného stupňa
  Lišajníky mylonitových podkladov
  Epigeické a muscikolné lišajníky karbonátových podkladov
  Epilitické lišajníky silikátových skalných podkladov
  Epilitické lišajníky karbonátových podkladov
  Lišajníky potokov a jazier
  Ohrozenie a ochrana lišajníkov
  Význam lišajníkov
  Literatúra

Zdroje:
 • BIELCZYK, U. 2003: The Lichens and Allied Fungi of the Polish Western Carpathians, pp. 23- 232. In: Bielczyk, U. (ed.) The Lichens and Allied Fungi of the Polish Carpathians. An Annotated Checklist. - Biodiversity of the Polish Carpathians 1: 1-342. Władysław Szafer Inst. Bot., Polish Acad. Sci., Kraków.
 • BIELCZYK, U., LACKOVIČOVÁ, A., FARKAS, E. E., LŐKÖS, L., LIŠKA, J., BREUSS, O. & KONDRATYUK, S. YA. 2004: Checklist of lichens of the Western Carpathians. - Biodiversity of the Carpathians 1: 1-181. Władysław Szafer Inst. Bot., Polish Acad. Sci., Kraków.
 • ČERNOHORSKÝ, Z., NÁDVORNÍK, J. & SERVÍT, M. 1956: Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. Nakl. ČSAV, Praha, 156 p.
 • FEUERER, T. (ed.), 2006: Biodiversity of lichens and lichenicolous fungi. Version 1 January 2006.
 • GABRIEL, J.: 1993: Sekundární metabolity lišejníků: I., II. Bryonora, Praha, 11: 5-6,12: 6-8.
 • ...
 • MCCOURT, R. M. 2005: Lichen. http://encarta.msn.com/text_761563114_1/Lichen.html.
 • PACLOVÁ, L. & LISICKÁ, E. 1998: Flóra a vegetácia Vežičky v sedle nad Červeným žľabom vo Vysokých Tatrách. Flora and vegetation of the locality „Vežička v sedle nad Červeným žľabom“ (Vysoké Tatry Mts.). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava 20: 130-133.
 • PIŠÚT, I.: 1971: Problematika ústupu lišajníkov v industrializovanej krajine. Zborn. predn. zjazdu Slov. bot. spoloč., Tisovec 1970, p. 251- 260.
 • PIŠÚT, I. 1985: Die aktuelle Verbreitung einiger epiphytischen Flechtenarten in der Slowakei I. Zborn. Slov. Nár. Múz., Prír. Vedy: 31: 3-26.
 • PIŠÚT, I. 1997: Application of some epiphytic lichens for environmental valorisation of mountain forests in Slovakia. Biológia, 52, 1, p. 23-26.
 • Pišút, I., Guttová, A. 1998: Lichenoflóra národnej prírodnej rezervácie Rozsutec (Malá Fatra) po dvadsiatich piatich rokoch. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 20: 27-30.
 • PIŠÚT, I., GUTTOVÁ, A., LACKOVIČOVÁ, A. & LISICKÁ E. 1998: Lichenizované huby (lišajníky). Lichen-forming fungi (lichens), pp. 229-295. In: Marhold, K. & HINDÁK, F. (eds.), Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. Veda, Bratislava, 687 p.
 • PIŠÚT, I., GUTTOVÁ, A., LACKOVIČOVÁ, A., & LISICKÁ E. 2001: Červený zoznam lišajníkov Slovenska (december 2001), pp. 23-30. In: Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. (eds.), Črevený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochr. Prír. 20 Suppl.: 1-160.
 • ...
 • SUZA, J. 1927: Příspěvky k lišejníkové floře Vysokých Tater II.
 • SUZA, J. 1937: Lišejníky Bielských Tater (Slovensko). Sborn. Muz. Slov. Spoločn. 31: 111-163.
 • ŠMARDA, J. 1961: Lišejníková flóra žulového balvanu v Tatrách. Biológia, Bratislava, 16: 216-217.
 • TIBELL, L. 1992: Crustose lichens as indicators of forest continuity in boreal coniferous forest. Nord. J. Bot. 12: 427-450.
 • VĚZDA, 1960: Lišejníky československých Karpat IV
 • WIRTH, V. 1980: Flechtenflora. E. Ulmer Verlag, Stuttgart, pp. 552
 • WIRTH, V. 1995: Die Flechten Baden-Württembergs. 2.Aufl., E. Ulmer Verlag, Stuttgart, 1006 p.