Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Založenie fiktívnej firmy

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47419
Posledná úprava
12.03.2019
Zobrazené
170 x
Autor:
kajak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Otvorenie podniku K-Twister, spol. s r. o. je naplánované na február 2017 na západnom Slovensku, v krásnom meste Trnava. Budeme poskytovať služby v oblasti zábavy a pohostenia. Prostredníctvom nášho kvalifikovaného personálu, kvalitného vybavenia a príjemného prostredia budeme ponúkať svojím zákazníkom, teda jednotlivcom, skupinám alebo aj celým rodinám miesto na oddych, stretávky, trávenie voľného času, stretnutia so svojimi idolmi a samozrejme miesto, kde sa môžu dobre najesť. Hlavným cieľom tohto podniku je uspokojovať potreby a nároky zákazníkov. Úrovňou poskytovaných služieb, príjemným a spoločenským prístupom k zákazníkom sa budeme neustále snažiť získať si ich a prilákať tak stále nových a nových potenciálnych zákazníkov.

Podnik K-Twister, spol. s r. o. plánujeme neustále rozvíjať a prispôsobovať dobe, a to v podobe inovovania svojich ponúkaných služieb. Predpokladá sa, že vývoj podniku bude úspešný aj čo sa týka finančnej stránky. To znamená, že predpokladáme príliv finančných prostriedkov, ktoré by pokryli naše náklady a priviedli nás k dosiahnutiu zisku.

Kľúčové slová:

vlastná firma

fiktívna firma

marketingový mix

založenie firmy

hudobný klub

reštauráciaObsah:
 • Úvod
  1 Charakteristika firmy
  1. 1 Opis firmy
  1. 2 Motivácia
  1. 3 Základné údaje o firme
  2 Marketingové prostredie
  2. 1 Marketingové makroprostredie
  2. 2 Marketingové mikroprostredie
  3 Spotrebiteľské správanie
  3. 1 Faktory charakterizujúce nákupné správanie spotrebiteľa
  3. 2 Správanie po nákupe
  4 Nákupné správanie organizácii
  5 Segmentácia trhu, výber cieľového trhu
  5. 1 Cielený marketing podniku
  5. 2 Segmentácia trhu
  5.3 Výber cieľového trhu
  6 Marketingové plánovanie
  6. 1 Tvorba podnikateľského portfólia
  6. 2 Swot marketingová analýza
  6. 3 Stratégia podniku
  7 Marketingový mix
  7. 1 Produkt
  7. 1. 1 Úrovne produktu
  7. 1. 2 Produktový mix
  7. 2 Cena v marketingu
  7. 3. Distribúcia
  7. 4 Marketingová komunikácia
  Záver
  Zoznam príloh