Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Subjektívna stránka financií

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
27950
Posledná úprava
02.03.2013
Zobrazené
1 673 x
Autor:
nany2121
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Financie
Vznik finančnej vedy sa začal rozvíjať začiatkom 20. storočia prudkým rozvojom kapitalistickej spoločnosti na čele s Adamom Smithom a Karolom Marxom, ktorí používali pojmy zisky, pôžičky a nepoznali pojem (financie). Až v roku 1910 Rudolf Hilferding napísal dielo Finančný kapitál, ktorý zahŕňa peňažný, pôžičkový, podnikateľský kapitál.
Financie sa zaoberajú tým ako ľudia, firmy a organizácie získavajú, alokujú a používajú peňažné prostriedky za prítomnosti rizika. Financie ( peniaze) ako ekonomická kategória majú počiatok v peniazoch.

Kľúčové slová:

financie

subjektívna stránka financií

financie a menaObsah:
 • 1. Financie 3
  2. Subjektívna stránka financií 5
  2.1 Rozdelenie 5
  2.2 Sekundárna finančná činnosť 6
  3. Finančné plánovanie 7
  3.1 Finančný plán 7
  3.2 Periodicita plánovania 7
  3.3 Doporučená štruktúra finančného plánu 8
  3.4 Postup tvorby finančného plánu 9
  3.5 Metódy a techniky tvorby finančného plánu 9
  3.6 Kontrola plnenia finančného plánu 9
  4. Účtovníctvo 10
  5. Finančná analýza podniku 12
  5.1 Platobná schopnosť podniku 13
  5.2 Stupeň zadĺženosti 14
  5.3 Obratovosť kapitálu 15
  5.4 Rentabilita podniku 16
  6. Finančná politika 17
  7. Finančné právo 17
  8. Finančná veda 17
  9. Organizácia finančnej sústavy a finančná kontrola 18
  9.1 orgány štátnej správy pre oblasť financií a colníctva 18
  9.2 finančné a iné orgány územnej samosprávy 19
  9.3 orgány bankovej sústavy 19
  9.4 iné – špecializované finančné orgán 20
  10. Použitá literatúra 21

Zdroje:
 • Beňová, Elena (2007).Financie a Mena, 2. vydanie, Bratislava: Iura Edition.ISBN 978-80-8078-1422.
 • Vladimír Háčik, Jiří Petřivalský(1990). Financie: Úvod do financií .VŠE,ISBN 8022501530, 9788022501538
 • Kráľovič, J., (1998) Finančné plánovanie podniku. Ekonóm, 1998. ISBN 80-225-0867-5
 • Petřík, T. (2005) Ekonomické a finanční řízení firmy. Grada, 2005. ISBN 80-247-1046-3
 • Andrea Seňová(2006), Financie a mena, Technická univerzita, 8080735360