Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45016
Posledná úprava
26.01.2015
Zobrazené
627 x
Autor:
matej.polonec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVK) patrí k najväčším knižniciam na Slovensku, v počte knižničného fondu jej patrí 2. miesto. Je univerzálna vedecká knižnica, ktorej hlavnou náplňou sú služby širokej verejnosti. Je to kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia zameraná najmä na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Plní funkciu teritoriálneho strediska špeciálnej technickej literatúry. V rámci celoslovenskej pôsobnosti má špecializáciu na baníctvo, hutníctvo, aplikovanú geológiu a na ne nadväzujúcu ekológiu. Knižnica poskytuje konzultantské a poradenské služby ostatným knižniciam v kraji a vydáva občasník Knižnice Košického kraja.

Kľúčové slová:

knižnica

databázové centrum

budovy

študovňa

katalógObsah:
 • Obsah
  Úvod 4
  1. Základné informácie 4
  1.1. Poslanie 4
  1.2. Vízie 4
  1.3. Ciele 5
  2. História 5
  3. Budovy 7
  3.1. Budova na ulici hlavná č. 10. 7
  3.2. Budova na ulici pribinova č. 1. 9
  3.3. Budova na ulici zvonárska č. 19. 10
  4. Organizačná štruktúra 11
  5. Časti knižnice 11
  5.1. Študovňa kníh 11
  5.2. Študovňa periodík 12
  5.3. Študovňa starých tlačí 12
  5.4. Nemecká knižnica 13
  5.5. Infousa 13
  5.6. Britské centrum 14
  5.7. Rešeršné a databázové centrum 14
  5.8. Vti centrum 14
  6. Akcie 15
  7. Online katalógy 15
  7.1. Hlavný katalóg 15
  7.2. Menný katalógový lístok 16
  8. Web 16
  9. Záver 17
  Zoznam použitých zdrojov 17