Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Školská pripravenosť a školská zrelosť dieťaťa

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
111 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
19504
Posledná úprava
14.02.2009
Zobrazené
1 646 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Nástup do školy je významným medzníkom vývinu dieťaťa. Rola žiaka dáva dieťaťu nové skúsenosti a prináša mnohé zmeny do života nielen jeho ale aj celej rodiny. Je dôležité, aby zaškolenie dieťaťa prebiehalo harmonicky, aby požiadavky kladené na dieťa boli primerané z hľadiska aktuálneho stupňa vývinu dieťaťa. Škola otvára dieťaťu nové obzory, o ktorých predtým nemalo ani tušenie, urýchľuje rozumový rozvoj a namiesto hry prichádza školská práca a plnenie si povinnosti. Podľa zákona je rodič povinný prihlásiť k školskej dochádzke dieťa, ktoré k 31.8. daného roka dovŕši vek 6 rokov. Štatistiky uvádzajú, že optimálny vek nástupu dieťaťa do školy je cca 6,5 roka. Preto je vhodné keď sa dieťa podrobí testu pre predškolské deti. Po vyhodnotení tohto testu si pozývajú rodičov do pedagogicko–psychologickej poradne. Tento test predstavuje po oboch stranách vyplnený list, na ktorom deti napodobňujú písomné tvári, kreslia, skúšajú čiarky podľa predlohy a reagujú na ústny pokyn učiteľky či psychológa. Tento test ukáže či dieťa má schopnosť v pomerne náročnej situácií a v krátkom čase plniť pokyny dospelého. Je to akási simulácia školských podmienok. Je to dobrý test pripravenosti dieťaťa na školskú dochádzku. Zmena prostredie, zmena učiteľov, zmena kamarátov a pribúdajúce povinnosti, to všetko je pre začínajúceho žiaka príliš veľká záťaž. Dieťa sa musí prispôsobiť novým pravidlám, musí sa naučiť veľa nových poznatkov. Malo by byť disciplinovanejšie, už nemá toľko času na oddych a relax ako v materskej škole. Práve preto nie všetci prváci sú schopní tieto nároky, ktoré sú na nich kladené v prvej triede, zvládať bez problémov. Škola znamená zvýšený nárok na poslušnosť, disciplínu, na schopnosť odložiť uspokojenie okamžitých potrieb, ktoré by malo dieťa zvládnuť.

Kľúčové slová:

školská zrelosť

pripravenosť žiaka na školu

kritéria nástupu dieťaťa do prvého ročníka