Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Školská politika (Dejiny školstva, Školské reformy Márie Terézie a Jozefa II., Rozvoj vysokého školstva na Slovensku, Vysoké školstvo)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13343
Posledná úprava
23.11.2020
Zobrazené
901 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Školstvo na Slovensku sa začalo vo väčšej miere rozvíjať v stredoveku. O školách z obdobia Veľkej Moravy vieme veľmi málo. Jeho existenciu možno predpokladať podľa pomerne vysokej úrovne ekonomicko-spoločenských pomerov a kultúry (písomníctva), najmä vo väčších centrách (Nitra). Viac správ, od 13.storočia aj písomných, sa zachovalo o školách, ktoré zriaďovala rímsko-katolícka cirkev ako monopolný činiteľ ideológie vo feudálnej spoločnosti. S rozmachom kupeckého a remeselníckeho stavu v mestách na niektorých mestských školách, alebo partikulárnych školách sa laický svetský dorast učil niečo aj z reálií, poznatkov o prírode a spoločnosti.

V období humanizmu prevládalo predovšetkým individuálne vyučovanie, resp. domáce školstvo. Takýmto spôsobom mohli byť vyučení iba ľudia z vysokopostavených rodov.
V roku 1465 vznikla v Bratislave prvá univerzita Academia Istropolitana podľa vzoru bolognskej univerzity. Vznik Academie súvisí s ekonomickým a politickým rozvojom krajiny v 15. storočí. Bratislavská univerzita, ktorá bola jedinou vysokou školou v Uhorsku, mala štyri fakulty - artistickú, lekársku, právnickú a teologickú. Pre hospodárske ťažkosti súvisiace so zabezpečovaním platov pre profesorov táto škola humanitného charakteru zanikla.
...

Kľúčové slová:

škola

školstvo

školská politika

hospodárska politika

dejiny školstva

reformy

školské reformy

Mária Terézia

rozvoj školstva

vysoké školstvo

študijný odborObsah:
 • Dejiny školstva
  Najstaršie zmienky o školách na Slovensku
  Slovenské školstvo v 16. storočí
  Školské reformy Márie Terézie a Jozefa II.
  Významné osobnosti rozvoja školstva na Slovensku
  Rozvoj vysokého školstva na Slovensku
  Vysoké školstvo
  Povedzme si pravdu o vysokých školách (môj pohľad na danú tematiku)
  Trvalý deficit zdrojov
  Na vedu čoraz menej
  Odvaha zmeniť politiku
  Riedenie kvality
  Dotácie neefektívne
  Podporu podľa kvality
  Slovenské paradoxy: Docenti, profesori a odbory
  Študijné odbory

Zdroje:
 • Hospodárske noviny
 • Časopis Etrend
 • Učiteľské listy
 • http://www.mssr.sk
 • MASARIK, P. a kol.: Všeobecká pedagogika. Vysoká škola pedagogická, 1994.
 • BRŤKOVÁ, M.: Kapitoly z dejín pedagógov. Bratislava: UK,1995.