Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Seminárna práca na tému "Hospodárska súťaž"

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5706
Posledná úprava
22.11.2017
Zobrazené
782 x
Autor:
1michala1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Efektívna hospodárska súťaž je veľmi dôležitá pre otvorenú trhovú ekonomiku. Hospodárska súťaž znižuje ceny, zvyšuje kvalitu a rozširuje možnosti výberu pre zákazníka. Hospodárska súťaž umožňuje, aby sa technologické inovácie úspešne rozvíjali. Európska komisia má široké právomoci, aby zabezpečila, že podnikateľský sektor a vlády dodržia pravidlá fair play Európskej únie pri obchodovaní s tovarom a službami a vládam sa umožňuje zakročiť, ak trhy riadne nefungujú vo vzťahu k zákazníkom alebo podnikaniu, alebo podporiť inovácie, jednotné štandardy alebo rozvoj malého podnikania.
Základom klasickej ekonomickej teórie je „koncepcia neviditeľnej ruky“ - podľa ktorej všetky ekonomické javy vyplývajú z prirodzenej povahy človeka a vznikajú automaticky. Podnikatelia sa slobodne rozhodujú, čo, ako a pre koho budú vyrábať, ale konkurencia medzi nimi je nástrojom, ktorý zabezpečuje optimálne využitie zdrojov.
Podstata súťaže spočíva v tom, že nezávislé podniky sa snažia vyhrať nad svojimi protivníkmi a získať väčší podiel na trhu. Súťaž si vyžaduje, aby mali všetci rovnakú voľnosť rozhodovania.

Kľúčové slová:

hospodárska politika

protimonopolná politika

právna úprava

politika

tender

nedovolené obmedzovanieObsah:
 • Hospodárska súťaž, ciele a nevyhnutnosť ochrany hospodárskej súťaže
  Protimonopolná politika ako súčasť hospodárskej politiky
  Spôsoby realizácie protimonopolnej politiky, systémovo-historický prehľad
  Právna úprava hospodárskej súťaže v sr
  Nedovolené obmedzovanie súťaže a koncentrácia
  Hlavné oblasti politiky hospodárskej súťaže sú
  Politika eú vo vzťahu k hospodárskej súťaže
  Tender
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje: