Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Pozemkové úpravy

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47450
Posledná úprava
03.12.2018
Zobrazené
52 x
Autor:
lucy.borosova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Keď prechádzame krajinou, málokto z nás si uvedomí, že každý jej kúsok, pole, lúku, les či cestu niekto vlastní. Pre celé generácie našich predkov, bola pôda zdrojom obživy, prosperity a spoločenského postavenia. História evidovania nehnuteľností a evidovania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na Slovensku siaha do prvej polovice 19. storočia.
K hromadnému drobeniu poľnohospodárskej pôdy dochádza po zrušení poddanstva v roku 1848, keď sa roľník stal slobodným a mohol voľne disponovať s pôdou. Podľa uhorských noriem po smrti hospodára dochádzalo k deľbe pozemkov medzi všetkých dedičov v takej miere, že možno hovoriť o neracionálnom rozdrobovaní pôdy. S týmto veľmi úzko súvisí aj ich rozptýlenosť, neurčitý tvar a zlý prístup.
Rozdrobenosť pozemkového vlastníctva na Slovensku má niekoľko úrovní, jednak ide o rozdrobenosť pozemkov ako problém veľkostnej štruktúry, ale problémom je aj rozdrobenosť spoluvlastníckych podielov, čo je dedičstvo uplatňovaného uhorského práva, kedy každý dedič dedí rovnakým dielom. Tiež je tu však aj priestorový rozptyl pozemkov, ktoré sú neúčelného, nesprávneho tvaru a bez dobrej prístupnosti. Tieto skutočnosti sú dôvodom, aby štát pristúpil k pozemkovým úpravám.

Kľúčové slová:

Pozemkové úpravy

evidovanie vlastníctva

pole

lúka

rozptýlenosť

disponovanieObsah:
  • Úvod
    Všeobecná charakteristika
    Pozemkové úpravy
    Historický vývoj
    Vznik vlastníctva dnes