Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Malá vodná elektráreň v Nitre

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42051
Posledná úprava
04.05.2013
Zobrazené
835 x
Autor:
dominka.gulkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. ÚVOD
Daný prírodný zdroj som si vybrala, pretože som o ňom málo informovaná a nakoľko je v okolí môjho bydliska, chcela by som sa o ňom viac dozvedieť. A zároveň aj preto, lebo je to náš prírodný zdroj, ktorý sa považuje za jeden z najmenej nebezpečných prírodných zdrojov.

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Nitra leží na rozmedzí Podunajskej pahorkatiny a Tríbečského pohoria. Mesto rozdeľuje na dve časti pomaly tečúci tok rieky Nitry. Jej úžitkovosť je však negatívne ovplyvnená priemyselnou výrobou. Stopy po priemyselných exhalátoch môžeme nájsť i na lesných porastoch Zobora, ktorý je i napriek tomu, vďaka príjemným klimatickým podmienkam s veľkým počtom slnečných dní, centrom liečby respiračných chorôb. 
Nadmorská výška : najnižšia okolo 138 m n. m. a najvyššia do 588 m n. m. Nitra sa nachádza v miernom klimatickom pásme s priemernou ročnou teplotou +9,7˚C. Ročné zrážky sa pohybujú v priemere okolo 553 mm. Celý región je veľmi náveterný. Mesto a jeho okolie patria medzi oblasti Slovenska s najvyšším slnečným svitom ročne – 2090 hodín.
...

Kľúčové slová:

charakteristika územia

prietočné vodné elektrárne

akumulačné vodné elektrárne

prečerpávacie vodné elektrárne

elektráreňObsah:
 • 1. ÚVOD
  2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
  3. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO ZDROJA (všeobecne)
  Prietočné vodné elektrárne
  Akumulačné vodné elektrárne
  Prečerpávacie vodné elektrárne
  4. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO ZDROJA (konkrétne)
  5. ZÁVER
  6. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • CHMIELEWSKÁ, Eva. Ochrana a využívanie prírodných zdrojov, ISBN 978-80-8057-846-6
 • BEDNÁŘ, Jozef. 1989. Malé vodní elektrárny 2
 • HROMADA, Štefan., DARMO, Anton., HROMADA, Štefan-ml. , Vodné elektrárne v Slovenskej republike – využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov, ISBN 80-89087-05-1
 • Internet