Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Ľudský potenciál v strategickom manažmente

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13319
Posledná úprava
19.11.2020
Zobrazené
812 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej seminárnej práci sa zaoberám pôsobením ľudského faktora v strategickom manažmente t.j. skúmam predpoklady a požiadavky na strategických manažérov. „Zodpovednosť za stratégiu nesie vrcholové vedenie podniku. Ono vytvára stratégiu ako ideu, nosnú myšlienku a zámer. Túto tvorivú myšlienkovú činnosť nemôže delegovať na svojich podriadených a špecializovaný útvar. Vrcholové vedenie ako skupina najvyšších líniových vedúcich pracovníkov ovláda najväčší riadiaci priestor, môže čerpať poznatky a skúsenosti z najväčšieho okruhu, má najväčšie styky a svojím mocenským vplyvom môže najviac pôsobiť na strategické správanie celého podniku.“ (Štefan Slávik- Strategický manažment, 2005, str.26)
„Organizačný stratégovia vo všeobecnosti zahŕňajú dva vrcholové stupne manažmentu, interných zamestnancov, ktorí sú špecialistami v strategickom manažmente a poradcov. Každý manažér je však v istej miere zahrnutý do riešenia strategických otázok. Strategický manažment spája organizáciu s jej prostredím a pozostáva z dvoch etáp: strategické plánovanie a implementácia.“ (Arthur Sharplin- Strategic Management, 1985, str.15)
...

Kľúčové slová:

manažment

strategický manažér

strategický manažment

manažér

ľudský potenciál

manažérske myslenie

rozhodovanie

strategické rozhodovanie

kontinuálnosť

tím

tímová spolupráca

ľudský faktorObsah:
 • 1. Úvod str. 3
  2. Predpoklady špičkového strategického manažéra str. 3
  3. Psychologické aspekty strategického rozhodovania str. 4,5
  4. Základné typy manažérskeho myslenia str. 5,6
  5. Rozhodujúce princípy strategického myslenia str. 6
  5.1 Systémové myslenie str. 6
  5.2 Myslenie vo variantoch str. 6
  5.3 Interdisciplinárne myslenie str. 6,7
  5.4 Tvorivý spôsob myslenia str. 7
  5.5 Orientácia na tímovú spoluprácu str. 7
  5.6 Syntéza exaktného a intuitívneho myslenia str. 7
  5.7 Myslenie v čase str. 7
  5.8 Spätnoväzbové myslenie str. 7
  5.9 Vedomie kontinuálnosti rozhodovania str. 7
  5.10 Agregované myslenie str. 7,8
  5.11 Orientácia na špičkové predpoklady str. 8
  5.12 Koncentrácia myslenia na hlavný článok str. 8
  5.13 Rešpektovanie vyšších princípov str. 8
  5.14 Myslenie v rizikovom režime str. 8
  6.Vykonávatelia strategického riadenia v malých a veľkých podnikoch str. 8,9
  7. Záver str. 9
  8.Použitá literatúra str. 9

Zdroje:
 • Milan Jedlička - Marketingový strategický manažment, 2003
 • Arthur Sharplin - Strategic Management, 1985
 • Štefan Slávik - Strategický manažment, 2005