Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Diagnostika detského výtvarného prejavu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35246
Posledná úprava
10.10.2010
Zobrazené
1 300 x
Autor:
mziky
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Človek disponuje množstvom výrazových prostriedkov, v ktorých sa spájajú afektívne i kognitívne činitele, a ktoré sa navonok prejavujú v súlade s úrovňou senzomotorickej integrácie ako určitá „reč tela“, ale takisto vo verbálnom prejave a činnosti. Ruky sú po ústach prvým objavom vyvíjajúceho sa ľudského jedinca a zároveň prvým praktickým nástrojom na manipuláciu s prostredím, vrátane vlastného tela. Zároveň sa stávajú nástrojom zobrazovania bezprostredného okolia i seba samého, spočiatku ako skôr receptívny nástroj hmatu pri prvých pokusoch o stvárnenie poddajných materiálov, kým neskôr ako aktívny nástroj sebavyjadrovania pri prvých pokusoch o kresbu.
Detská kresba je vhodným a jednoduchým diagnostickým prostriedkom a pomôckou. Kresba je nie len jednostranným popisom alebo sebavyjadrením dieťaťa k okolitému sociálnemu prostrediu, ale stáva sa dialógom medzi dieťaťom a ním poznávanou skutočnosťou. Sama som sa stretla s termínom diagnostika detskej kresby v pedagogicko-psychologickej poradni, nie ako psychológ, poprípade pedagóg, ale ako matka šesťročného syna. A preto som sa rozhodla svoju zápočtovú prácu venovať téme diagnostika detskej kresby, nakoľko až štúdium materiálov k nej mi pomohlo pochopiť, čo chcel vyjadriť môj malý syn svojim obrázkom.

Kľúčové slová:

diagnostika

ped

diagnostika

kresbaObsah:
 • Úvod......................................................................................................................................2


   


   


  1  Diagnostika v pedagogickom procese..........................................................................2-3


   


   


  2  Diagnostikovanie podľa kresby...................................................................................3-4


   


      2.1 Vývoj detskej kresby...............................................................................................4-5


   


      2.2 Využitie detskej kresby v diagnostike ...................................................................5-7


   


   


   Záver....................................................................................................................................7


   


   


   Zoznam použitej literatúry................................................................................................8


   


   


   


   


Zdroje:
 • 1. POGÁDY, J., NOCIAR, A., MEČÍŘ, J., JANOTOVÁ, D. 1993.Detská kresba v diagnostike a v liečbe (Vybrané kapitoly). Trenčín: SAP,1993. 196 s. ISBN 80-85665-07-7
 • 2. KOMPOLT, P. 1992. Pedagogická diagnostika (Vybrané problémy). Bratislava: UK, 1992, 1. vyd., 100 s. ISBN 80-223-0449-2
 • 3. MOJŽÍŠEK, J. 1986. Základy pedagogickej diagnostiky. Višňovský, Ľ. 1998. Teória výchovy (Vybrané kapitoly). Banská Bystrica: UMB, 1. vyd., 1998, 122 s. ISBN 80-8055-135-9
 • http://www.google.sk/search?hl=sk&;q=pedagogicka+diagnostika+kresba&meta=&btnG=H%C4%BEada%C5%A5+v+Google