Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
8 nových

Apple Inc. (seminárna práca - Strategický marketing)

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
41 x
Veľkosť
9,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41772
Posledná úprava
17.03.2013
Zobrazené
2 548 x
Autor:
lilly721
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca sa zaoberá rozborom spoločnosti APPLE Inc., jeho históriou, charakteristikou z ekonomického hľadiska, vývojovými etapami, postavením na trhu, rozborom vyrábaných produktov, analýzou jeho mikro a makroprostredia, SWOT analýzou danej spoločnosti a analýzou konkurencie a stratégií. Práca obsahuje word (28 strán) a tiež prezentáciu (39 strán).

Kľúčové slová:

apple

SWOT analýza

trhová pozícia

mikroprostredie

makroprostredie

analýza

konkurencia

trh

produkty

stretégia podniku

konkurenciaObsah:
 • 1 HISTÓRIA
  2 CHARAKTERISTIKA PODNIKATEĽSKÉHO SUBJEKTU
  3 OBMEDZUJÚCE FAKTORY ODVETVIA
  4 VÝVOJOVÁ ETAPA
  5 TRHOVÁ POZÍCIA
  6 SORTIMENT PONÚKANÝCH PRODUKTOV A ZOZNAM OBSLUHOVANÝCH TRHOV, ZNAČKA A LOGO
  6.1 Sortiment ponúkaných produktov
  6.2 Značka
  6.3 Logo
  7 ASPEKTY PÔSOBENIA SPOLOČNOSTI V BUDÚCNOSTI
  7.1 Vízia
  7.2 Poslanie
  7.3 Cieľ
  8 ANALÝZA MAKROPROSTREDIA SPOLOČNOSTI
  8.1 Ekonomické prostredie
  8.2 Politické prostredie
  8.3 Demografické prostredie
  9 ANALÝZA MIKROPROSTREDIA SPOLOČNOSTI
  9.1 Dodávatelia
  9.2 Konkurencia
  9.3 Zákazníci
  10 SWOT ANALÝZA SPOLOČNOSTI
  10.1 Silné stránky
  10.2 Slabé stránky
  10.3 Príležitosti
  10.4 Ohrozenia
  11 ANALÝZA KONKURENCIE
  11.1 Konkurent A (Microsoft Corporation)
  11.2 Konkurent B (Google Android)
  12 STRATÉGIA PODNIKU
  12.1 Výrobková stratégia
  12.2 Distribučná stratégia
  12.3 Cenová stratégia
  12.4 Komunikačná stratégia
  13 ZÁVER
  14 POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje: