Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Vznik a vývoj manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11755
Posledná úprava
21.12.2018
Zobrazené
1 074 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Vymedzenie pojmu manažment

Terminologicky, ale aj na všeobecnej úrovni pôvodnému anglickému pojmu "management"
zodpovedá slovenský pojem riadenie. Manažment vo význame pojmu riadenie treba chápať predovšetkým ako riadenie podnikové v zmysle uceleného riadenia všetkých podnikových činností (vývoj, výroba, ekonomika, predaj) alebo ako organizovaný súbor aktivít na dosahovanie stanovených cieľov podniku.

" Manažment je proces, v ktorom riadiaci pracovníci pomocou vedeckých poznatkov, ale
najmä praktických odporúčaní vedia vykonávať základné manažérske aktivity pri rozhodovaní
disponibilných zdrojov za účelom určovania a dosahovania podnikateľských cieľov podniku"

2 Historický vývoj manažmentu z časového hľadiska

2.1 Vývoj manažmentu pred 20. storočím

Manažment existoval už v staroveku, napr. v Sumérskej ríši (pred 3000 rokmi pred n. l.) mali
písomné pravidlá a smernice pre správu štátu a poznali už písomné vedenie účtovných
záznamov. Egypťania už v treťom tisícročí pred n. l. zistili potrebu a praktické využitie manažmentu. Plánovanie, organizovanie a kontrolovanie využívali už pri stavbe pyramíd. Židia pri pochode z Egypta do Kanánu zistili, že je potrebné organizovať ľudí v skupinách, vytvoriť organizačnú hierarchiu
a delegovať právomoc zhora dole. V Starom Grécku (400 pred n. l.) Xenofont zistil, že manažment je samostatný odbor. A v neposlednej rade, Rimania v čase Rímskej ríše rozvinuli a dobre definovali organizačnú štruktúru.
V stredoveku sa hierarchická organizačná štruktúra uplatňovala nielen v správe štátu ale i v cirkvi.
Hlavne v Taliansku významne prispeli do teórie a praxe manažmentu a to v oblasti kontroly
zavedením podvojného účtovníctva.
Novovek mal svoje výrazné osobnosti ako Nicola Machiaveliho (poradca na kniežacom
dvore v Taliansku), ktorý sa dostal do pozornosti svojou knihou Vladár, kde opisuje ako by sa
mal vladár správať, aby sa udržal pri moci. Sú dve možnosti vládnutia, buď založené na láske
alebo na strachu. Známi je hlavne jeho výrok:„ Účel svätí prostriedky“. Ekonomické myslenie
a hospodársku politiku a taktiež aj manažment ovplyvnilo aj dielo Adama Smitha - Bohatstvo
národov (1776), kde presadzoval ideál hospodárskej slobody ekonomiky trhu (bol proti obmedzeniam
v obchode a vyzdvihol „neviditeľnú ruku trhu“)
Pred 20. storočím mala najväčší vplyv priemyselná revolúcia( koniec 18.stor. Veľká Británia)-zavádzanie strojov do výroby . Významnými priekopníkmi manažmentu v 19. stor boli: Robert Owen,
ktorý prvý zistil dôležitosť HR pre organizáciu. Charles Babbage vyzdvihol deľbu práce a 1880
vznikla v USA Americká spoločnosť strojných inžinierov (hlavne sa sústreďovali na otázky
zvyšovania výkonu pracovníkov).

Kľúčové slová:

manažment

management

historické základy manažmentu

systémový prístup

európsky manažment

japonský manažmentObsah:
 • 1 Vymedzenie pojmu manažment 3
  2 Historický vývoj manažmentu z časového hľadiska 3
  2.1 Vývoj manažmentu pred 20. storočím 3
  2.2 Historické základy manažmentu 3
  2.2.1 Klasická (tradičná) teória manažmentu 4
  2.2.1.1 Vedecký manažment 4
  2.2.1.2 Administratívny manažment 5
  2.2.1.3 Byrokratický manažment 6
  2.2.2 Behavoristický teória manažmentu (škola medziľudských vzťahov) 7
  2.2.3 Moderná teória manažmentu 8
  2.2.4 Empirická (pragmatická) teória manažmentu 10
  2.2.5 Integračný prístup k manažmentu 12
  2.2.5.1 Systémový prístup 12
  2.2.5.2 Situačný (kontingenčný) prístup 12
  2.2.5.3 Operačný (procesný) prístup 13
  3 Vývoj manažmentu z územného hľadiska: 13
  3.1 Americký manažment 13
  3.2 Európsky manažment 13
  3.3 Japonský manažment 13
  4 Použitá Literatúra: 15