Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
4 nových

Postavenie podniku v medzinárodnom prostredí

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12793
Posledná úprava
24.08.2020
Zobrazené
718 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V dnešnej dobe nie je pre podniky ľahké presadiť sa alebo udržať si svoju pozíciu na trhu. Príčin je niekoľko. Či už ide o vysoko konkurenčný boj, príliš rýchle zastarávanie výrobkov a ponúkaných služieb, napredovanie vo výskume a informačných technológiách a mnohé iné. Mnohokrát sú podniky nútené zamerať sa na nové spôsoby podnikania. Pre podniky je často vhodnou alternatívou a príležitosťou vstúpiť na zahraničný trh a začať tam pôsobiť. Cieľom našej práce je aplikovať teoretické poznatky a vedomosti na nami vybranú firmu, zistiť jej postavenie v medzinárodnom prostredí a na základe zistených informácií navrhnúť firme spôsob, akým by mohla svoje postavenie ešte viac upevniť, poprípade rozvinúť.

Z hľadiska intenzity väzieb medzi zúčastnenými partnermi rozlišujeme niekoľko foriem strategických aliancií:
Neformálna spolupráca má podobu tichých nepísaných dohôd o cenách, výmene informácií, obmedzení vzájomnej konkurencie a pod.
Formálna zmluvná spolupráca už zakladá písomný záväzok strán správať sa určitým spôsobom. Obe formy spolupráce sa vyžadujú pri aktivitách krátkodobého charakteru alebo sekundárnych aktivitách, podporujúcich hlavne zameranie podniku.
Joint venture predstavuje založenie spoločného podniku, keď zúčastnení partneri združia svoje schopnosti a zdroje a založia nový samostatný podnik s vlastnou právnou subjektivitou.
Kapitálová účasť v zahraničnom podniku predstavuje získanie určitého počtu hlasových práv v ňom bez toho, aby vznikol nový právny subjekt.
...

Kľúčové slová:

ekonomika

podnik

medzinárodné prostredie

trh

služba

právny subjekt

manažér

ropa

plyn

obchod

spolupráca

medzinárodná spoluprácaObsah:
 • Úvod -3-
  1.Teoretická časť -4-
  2. Analytická časť -6-
  3. Návrhová časť -12-
  Záver -13-
  Použitá literatúra -14-
  Príloha -15-

Zdroje:
 • ČEPELOVÁ a kolektív, Anna: Základy manažmentu. 1. vyd. EKONÓM, 2004. s. 80-90 EKONÓMIA. ISBN 80-225-1952-9
 • http://www.gasoil.sk/sk/