Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Platobny styk, formy a nástroje bezhotovostného platobného styku

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41989
Posledná úprava
30.04.2013
Zobrazené
986 x
Autor:
sparky123
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Keďže trhová ekonomika je rozvinutá, vyžaduje si rozmanitý platobný styk. Dôraz sa kladie najmä na racionálnosť a efektívnosť platieb, to znamená rýchlosť platieb, bezpečnosť majetku vlastníka a úsporu nákladov.

V širšom zmysle slova je platobný styk definovaný ako systém organizovaný bankami a finančnými inštitúciami, ktorý umožňuje hotovostné a bezhotovostné finančné presuny medzi jednotlivými subjektmi hospodárskeho života – fyzickými a právnickými osobami. Systém nezabezpečuje len vlastné finančné prevody a úhrady z príkazov bánk alebo v prospech klientov jednotlivých bánk, ale i súbor rôznych produktov, prostredníctvom ktorých dochádza k finančným prevodom.

Najčastejším nástrojom uskutočňovania platobného styku sú hotovostné peniaze, ktoré charakterizujeme ako všeobecný ekvivalent, za ktorý sa vymieňajú všetky tovary a služby. Majú úžitkovú hodnotu, ale aj schopnosť uspokojovať ľudské potreby. Peniaze predstavujú univerzálny tovar, ktorý slúži na vyjadrovanie cien tovarov. K existencii peňazí prispel najmä rozvoj výroby, deľba práce a výmena. Ako sa rozvíjala tovarová výroba, súbežne s rozvíjali aj formy výmeny. Prvá forma výmeny bola najjednoduchšia a to tovar za tovar, ktorý sa nazýva aj barter. Ďalšou formou výmeny boli drahé kovy (zlato, striebro), výhodou bola ich veľká hodnota a trvanlivosť. Neskoršou formou boli papierové peniaze, sú to bankovky kryté zlatom a zameniteľné za zlato v bankách, ktoré ich vydávali. Vydáva ich centrálna banka v štáte.

V súčasnosti existujú papierové peniaze, drobné mince a depozitné peniaze, ktoré sú bezhotovostné na účtoch v bankách.

Kľúčové slová:

platobný styk

šeky

zmenky

zmenka

bezhotovostný styk

podstata peňazí

hotovostné peniaze

platobné karty

príkaz na úhradu

príkaz na inkasoObsah:
 • Úvod
  1 Platobný styk
  1.1 Formy platobného styku
  1.1.1 Hotovostný platobný styk
  1.1.2 Bezhotovostný platobný styk
  1.2 Nástroje bezhotovostného platobného styku
  1.2.1 Šek
  1.2.2 Zmenka
  1.2.3 Dokumentárny akreditív
  1.2.4 Dokumentárne inkaso
  1.2.5 Platobné karty
  1.2.6 Príkaz na úhradu
  1.2.7 Príkaz na inkaso
  Záver
  Zoznam použitej literatury

Zdroje:
 • BALÁŽ, P. a kol.: Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint, 2005, ISBN 80-89085-51-2
 • BELÁS, J., KLIMIKOVÁ, M.: Platobný styk. Považská Bystrica : Uniprint, 2003, ISBN 80-8083-301-X
 • KLIMÍKOVÁ, M.: Platobný styk. Považská Bystrica : Marada Capital Services, 2008, ISBN: 978-80-968458-9-7
 • KRÁĽOVIČ, J., VLACHYNSKÝ, K.: Finančný manažment. Edícia Ekonómia, 2011, ISBN 978-80-8078-3
 • LISÝ, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2007, ISBN: 978-80-8078-164-4