Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Motivácia pracovného správania

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3834
Posledná úprava
02.06.2017
Zobrazené
4 627 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

Motivácia je jedna zo základných osobnostných štruktúr. Jej hlavnou úlohou je úspešne viesť jednotlivých zamestnancov a tímy k dosahovaniu maximálnych pracovných výkonov. Tvorí teda podstatnú časť teórie a praxe manažmentu psychologických vied a mala by byť neoddeliteľnou súčasťou riadenia každej prosperujúcej organizácie.

Vymedzenie pojmu motivácia

Dôležitým determinantom individuálneho výkonu je motivácia, ktorá sa veľmi ťažko definuje a analyzuje. Je to niečo, čo sa nedá vidieť a čo nemožno priamo merať. Môžeme ju pozorovať a usudzovať o nej len na základe zmien v správaní sa ľudí. Pojem motivácia sa odvodzuje od latinského slova „movere“, t.j. pohybovať sa. Skutočne nemôžeme určiť motiváciu človeka dovtedy, pokiaľ sa určitým spôsobom nespráva. Pozorovaním toho, čo niekto hovorí alebo robí v danej situácii, možno vydedukovať to čo ho motivuje. Keď hovoríme o motivácii, zaujímame sa vlastne o správanie ľudí.

Kľúčové slová:

motivácia

zdroje motivácie

vnútorná motivácia

vonkajšia motivácia

hmotné a morálne podnety

dimenzie motivácieObsah:
 • Úvod
  Vymedzenie pojmu motivácia
  Vnútorná a vonkajšia motivácia
  Dimenzie motivácie
  Motivačné bariéry
  Zdroje motivácie
  Potreby ako zdroj motivácie
  Návyky ako zdroj motivácie
  Záujmy ako zdroj motivácie
  Hodnoty ako zdroj motivácie
  Ideály ako zdroj motivácie
  Motivácia pracovného jednania
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Višňovský, J. - Nagyová, Ľ - Šajbidorová, M.: 2000. Manažment ľudských zdrojov. Nitra : SPU. 2000 ISBN 80-7137-798-8
 • Kachaňaková, A.: 1999. Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava : Ekonóm, 1999. ISBN 80-225-1206-0
 • Nákonečný, M.: 1992. Motivace pracovního jednání. Praha : Management Press ISBN 80-85603-01-02
 • Pinková, D.: 2003. Manažment. Bratislava 2003 ISBN 80-7160-174-8
 • Tuma, M.: 1990. Manažérske umenie. Bratislava 1990. ISBN 80-7094-080-8