Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových

Manažérske rozhodovanie v spoločnosti Medis, s.r.o.

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38341
Posledná úprava
19.11.2011
Zobrazené
1 061 x
Autor:
guzmica
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Efektívnosť podnikového riadenia predovšetkým závisí od kvality rozhodovacieho procesu. Každý manažér bez ohľadu na náročnosť svojej práce a oblasť pôsobenia musí pri realizácii manažérskych funkcií prijímať a uskutočňovať množstvo rozhodnutí. Možno konštatovať, že manažment predstavuje proces postupného prijímania a realizovania prijatých rozhodnutí v záujme dosiahnutia vopred vytýčených cieľov organizácie. Podstatné je vybrať tú najvhodnejšiu alternatívu (možnosť) z viacerých prijateľných riešení, pričom netreba zabúdať ani na existenciu určitého rizika spojeného s danou možnosťou riešenia.

V semestrálnej práci sú využité vedomosti a poznatky z oblasti manažérskeho rozhodovania. Cieľom je zamyslieť sa nad úlohou manažéra v konkrétnej spoločnosti a spoločne mu pomôcť pri riešení vzniknutého problému.

V prvej časti práce sa zameriam na teoretické východiská potrebné k riešeniu danej problematiky. Definujem manažéra ako subjekt rozhodovania, ako aj potrebné schopnosti, ktorými by mal disponovať. Ďalej sa zameriam na rozhodovanie, jeho podstatu, charakteristické znaky a na vymedzenie štruktúry rozhodovacieho procesu.

V druhej časti práce bude definovaný problém v spoločnosti MEDIS, spol. s r. o., ktorý sa následne stane predmetom rozhodovania a riešenia.

Kľúčové slová:

manažérske rozhodovanie

manažérObsah:
 • ÚVOD
  1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
  1.1 Manažér – subjekt rozhodovania
  2. PRAKTICKÁ ČASŤ
  2.1 Identifikačné údaje o firme
  2.2 Organizačná štruktúra firmy
  2.3 Charakteristika pozície manažéra, ktorý uskutočňuje rozhodovanie
  2.4 Identifikácia problému, zdroje jeho vzniku, určenie cieľa
  2.5 Zvolenie vhodnej metódy potrebnej na prijatie rozhodnutia
  2.6 Alternatívy riešenia
  2.7 Posúdenie možností a rozhodnutie o výbere alternatívy
  2.8 Realizácia rozhodnutia, riziká spojené s jeho realizáciou, výsledný efekt
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje:
 • MALEJČÍK, A. 2007. Základy manažmentu. Nitra: SPU, 2007. 143 s. ISBN 978-80-8069-865-2
 • MIŽIČKOVÁ, Ľ. et al. 2007. Základy manažmentu. Nitra: SPU, 2007. 119 s. ISBN 978-80-8069-979-6
 • Internetová stránka firmy MEDIS, spol. s r. o. 2010 [on-line]. [cit. 2010-11-12]. Dostupné na: < http://www.medis.sk >
 • Vlastné spracovanie problematiky