Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Manažérske rozhodovanie - písomná práca z predmetu Základy manažmentu

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11015
Posledná úprava
23.10.2018
Zobrazené
1 245 x
Autor:
maja55
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Rozhodovanie je jednou z najvýznamnejších aktivít, ktoré vykonávajú manažéri firiem, a preto sa často považuje za jadro manažmentu. Každý manažér bez ohľadu na oblasť svojho pôsobenia musí pri výkone svojich manažérskych funkcií prijímať a realizovať rozličné druhy rozhodnutí a taktiež kontroluje ich plnenie. Rozhodovaním rieši situácie tak, aby bol dosiahnutý cieľ riadenia. Prostredníctvom tejto funkcie využíva rôzne metódy a postupy riešenia problémov. Voľba použitých metód závisí od charakteru problému, disponibilného času a informovanosti. Podstatou rozhodovania a jeho hlavnou funkciou je výber najlepšieho variantu spomedzi možných variantov riešenia. Tento proces sa pokúsime analyzovať na vybranej firme, ktorý budeme postupne charakterizovať.

Kľúčové slová:

rozhodovanie

typy

prvky

brainstoring

synecticsObsah:
 • Úvod 2
  1 Teoretická časť 4
  2 Analytická časť 5
  3 Návrhová časť 8
  Záver 9
  Zoznam použitej literatúry 10

Zdroje:
 • DONNELLY, J, GIBSON, J, IVANCEVICH, J.: Management., Praha: GRADA PUBLISHING, 1997. ISBN 80-7169-422-3
 • PAPULA, J., PAPULOVÁ, Z.: Manažérske rozhodovanie.,KARTPRINT, 2005. ISBN 80-88870-45-3, str.14-25.
 • SEDLÁK, M a kol.: Manažment. EKONÓM, 2.vydanie, 2001. ISBN 80-89047-18-1, str.
 • MAJTÁN, M. a kol.: Manažment, Sprint Bratislava, 2.vydanie, 2005. ISBN 80-89085-17-2, str.103-128.