Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Kukuričiar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42692
Posledná úprava
03.01.2014
Zobrazené
675 x
Autor:
natalya182
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Abstrakt
Biológia Diabrotica virgifera virgifera a jeho biologická a chemická regulácia bola spracovaná v tejto práci. Kukuričiar koreňový je pôvodom z USA a do Európy bol zavlečený v roku 1992 pravdepodobne leteckou dopravou. Na našom území sa vyskytuje pomerne krátku dobu t.j. od roku 2000. Škodlivé štádium je larva (ničenie koreňovej sústavy) aj imágo (požer peľu a blizien). Prezimuje v štádiu vajíčka v pôde. Najlepší a najmenej nákladný spôsob ochrany proti tomuto škodcovi je dobrý osevný postup, pretože pestovanie kukurice v monokultúre populáciu škodcu podporuje. Častejšie sa využíva biologická ochrana (entomopatogénne huby, parazitické háďatká) a chemická ochrana.

Kľúčové slová:

kukuričiar koreňový

Diabrotica virgifera virgiferaObsah:
 • Abstrakt
  Úvod
  Materiály a metódy
  Výsledky
  Literatúra
  Obrázky

Zdroje:
 • AUDISIO, Paolo - BIONDI, Maurizio. 2004. Taxonomy Diabrotica virgifera virgifera LeConte 1868. [online].
 • BARTOŠ, Rastislav. 2008. Budeme meniť kukuričiara ? In Roľnícke noviny, roč. 6, 2008, č. 1, s. 7. ISSN 1335-440.
 • BARTOŠ, Rastislav. 2008. Kukuričiar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera LE CONTE 1868. [online]. 2008.
 • CAGÁŇ, Ľudovít. 2006. Metodika ochrany proti škodcom kukurice. 1.vyd. Nitra : SPU, 2006. 24 s. ISBN 80-8069-658-6.
 • CAGÁŇ, Ľudovít a i. 2010. Choroby a škodcovia poľných plodín. 1. vyd. Nitra : SPU, 2010. 894 s. ISBN 978-80-552-0354-6.
 • CHIANG, H. C. 1973. Bionomics of the Northern and Western Corn Rootworms. [online].
 • KUBÍK - RAUČINOVÁ - BARTOŠ. 2011. Pozor na kukuričiara koreňového! Ochrana proti kukuričiarovi koreňovému - Diabrotica virgifera virgifera LeConte. [online].
 • PEARIS, F.B. - PILCHER, S.D. 2010. Western corn rootworm. Colorado : Colorado State University. [online].
 • ŘÍHA, Karel. 2005. Choroby a škůdci vzcházejíci kukuřice. In Úroda, roč. 53, 2005, č. 4, s. 29 - 30 . ISSN 0139-6013.
 • SIVIČEK, P. Kukuričiar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera LeConte - Nový škodca kukurice na Slovensku. [online].
 • ŠEFROVÁ, Hana. 2007. Nové druhy škůdcu a změny škodlivosti hmyzích druhů v posledních desetiletích. In Vliv abiotických a biotických stresoru na vlastnosti rostlin : sborník příspěvků. Praha : ČZU, 2007, s. 31-37.
 • ŠTEVO, Jaroslav. 2011. Naše odporúčania v boji proti kukuričiarovi koreňovému. In Syninfo [online].
 • TANCIK, Ján. 2012. Kukuričiar koreňový a vijačka kukuričná v roku 2011. In Naše pole, roč. 16, 2012, č. 1, s. 43-45. ISSN 1335-2466.
 • VONDRÁŠKOVÁ, Šárka. 2011. Jedna z možných příčin "úspěchu" škůdce bázlivce kukuřičného. [onilne].
 • ZIMOLKA, Josef a i. 2008. Kukuřice - hlavní a alternativní užitkové směry. 1. vyd. Praha : Profi Press, 2008. 200 s. ISBN 978-80-86726-31-1.