Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových

Kolektívne vyjednávanie a kolektíve zmluvy

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40703
Posledná úprava
17.10.2012
Zobrazené
1 912 x
Autor:
ivana.jakubkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom tejto seminárnej práce bolo hlbšie preniknúť do problematiky kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv a poukázať na právnu úpravu, ktorá tieto aspekty upravuje. Pri spracovaní práce sme vychádzali predovšetkým z dostupnej literatúry, legislatívy Slovenskej republiky i medzinárodnej legislatívy, ktorá upravuje oblasť kolektívneho vyjednávania a tvorby kolektívnych zmlúv.

Práca je rozdelená do troch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá legislatívou v oblasti kolektívneho vyjednávania a obsahuje najmä teoretické poznatky získane z dostupnej literatúry a internetu. V druhej kapitole je rozobraná kolektívnej zmluva, jej platnosť, účinnosť a záväznosť, ktorá je upravená najmä zákonníkom práce, ako i inými právnymi predpismi. V prílohe je vytvorený vzor kolektívnej zmluvy pre podnikateľské subjekty.

Kľúčové slová:

kolektívne vyjednávanie

kolektívne zmluvy

kolektívne sporyObsah:
 • ÚVOD
  1 KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
  1.1 Definícia kolektívneho vyjednávania
  1.2 Proces kolektívneho vyjednávania.
  1.3 Fázy kolektívneho vyjednávania
  2. KOLEKTÍVNE ZMLUVY
  2.1 Definícia kolektívnej zmluvy
  2.2 Druhy kolektívnych zmlúv
  2.3 Platnosť, účinnosť a záväznosť kolektívnych zmlúv
  3. KOLEKTÍVNE SPORY
  3.1 Druhy kolektívnych sporov
  3.2 Riešenie kolektívnych sporov
  ZÁVER
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
  PRÍLOHY

Zdroje: