Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Ekonomicko - politické sankcie

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46246
Posledná úprava
16.11.2015
Zobrazené
823 x
Autor:
kokosovyorech
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 ÚVOD

Moja práca na predmet Hospodárska politika sa nazýva Ekonomicko-politické sankcie. V rámci tejto práce sa budem snažiť popísať vo všeobecnosti čo sú to vlastne sankcie, aké môžeme rozoznávať sankcie, ďalej ich efektivitu a minulé a súčasné uplatňované sankcie.
V práci sa chcem venovať najmä všeobecnému pojmu sankcie, aby sme čo najviac pochopili čo a prečo je tento pojem tak často diskutovaný. V súvislosti na to sa budem snažiť objasniť súčasné sankcie vo svete a prečo vlastne vznikli. Budem reagovať aj na niektoré články písané na internete, ktoré uvediem aj v použitej literatúre.
V kapitole Sankčná politika EÚ sa pokúsim načrtnúť povahu sankčnej politiky, ktorú uplatňuje EÚ na dosahovanie svojich cieľov. Na začiatok definujem pojem sankcie a pokúsim sa ich rozdeliť do jednotlivých kategórií, v ďalších kapitolách sa bližšie pozriem na právny rámec EÚ, ktorý definuje použitie týchto donucovacích prostriedkov. Rozoberiem akú rolu hrajú sankcie v oblasti podpory dodržovania ľudských práv a nakoniec predstavím hlavné determinanty, ktoré robia zo sankčných opatrení účinný nástroj zahraničnej politiky.

Kľúčové slová:

sankcie

ekonomika

ekonomicko-politické sankcie

hospodárska politikaObsah:
 • 1 ÚVOD
  2 SANKČNÁ POLITIKA EÚ
  2.1 Vymedzenie pojmu sankcie
  2.2 Typológia sankcií
  2.3 Efektivita sankcií
  2.4 Súčasná sankčná politika EÚ
  2.4.1 Akými zásadami sa riadi politika EÚ v oblasti sankcií alebo reštriktívnych opatrení?
  2.4.2 Z akých právnych základov vychádzajú sankcie EÚ?
  2.4.3 Ako sa reštriktívne opatrenia vykonávajú, presadzujú a sledujú?
  2.5 V súčasnosti uplatňované sankcie
  3 Zhrnutie tohtoročných internetových článkov v súvislosti so sankciami
  4 POUŽITÉ ZDROJE

Zdroje: