Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových

Ekonómia vzdelávania a pedagogická evalvácia

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39633
Posledná úprava
01.03.2012
Zobrazené
1 120 x
Autor:
cipo86
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pedagogika je veda, ktorá stále prináša niečo nové do svojho oboru a preto aj ide o vedu s pestrou škálou. Možno sa hovorí že ide len o proces edukácie, avšak my, čo sa tým zaoberáme, vieme že pedagogika nie je len o tom. V tejto vede totižto ide aj o rôzne pojmy a medzi dôležité faktory v pedagogike a samotnej edukácii patrí ekonómia vzdelávania a samotná pedagogická evalvácia.

Cieľom seminárnej práce bude oboznámenie s ekonómiou vzdelávania, bez ktorej by vlastne ani nebolo možné vyučovať a zaoberať sa otázkami pedagogiky v rôznych smeroch, pretože v každej oblasti ako to je aj v samotných súkromných a štátnych podnikoch aj tu sú pravidlá ako efektívne a ekonomicky vzdelávať. 

Ďalej by sme mohli poukázať na samotnú pedagogickú evalváciu a síce priblížiť to na základe už samotných oblastí jednotlivej evalvácie ako je evalvácia vzdelávacích potrieb, edukačných prostredí a iných.

Mnohí si neuvedomujú potrebu riadneho chodu v pedagogike a v školstve samom, je dôležité pozerať sa aj na tento spôsob riadenia v procese vzdelávania. Tiež bližšie priblíženie jednotlivých evalvácii v konkrétnych smeroch.

V súčasnej pedagogike by sa dalo rozprávať o mnohých nových smeroch, pretože každú chvíľu svet prichádza s novými myšlienkami a problematikou. Moderná doba prináša každú chvíľu nové situácie na riešenie a vďaka nim sa naša pedagogika a evalvácia zlepšuje a prináša nám možnosti objavenia nových systémov a javov.

Kľúčové slová:

ekonómia vzdelávania

pedagogická evalváciaObsah:
 • 1 EKONÓMIA VZDELÁVANIA 4
  1.1 Náklady na vzdelávanie 4
  1.2 Efektívnosť a kvalita vzdelávania 4
  1.3 Vzdelávanie a trh práce 5
  2 PEDAGOGICKÁ EVALVÁCIA 6
  2.1 Evalvácia vzdelávacích potrieb 6
  2.2 Evalvácia edukačného prostredia 6
  2.3 Evalvácia učenia a vyučovania 6
  2.4 Evalvácia vzdelávacích výsledkov 7
  ZÁVER 8
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 9
  PRÍLOHY 10

Zdroje:
 • Blaško, M. Úvod do modernej didaktiky II. [online]. 2010. 80 s.
 • Európska spolupráca. [online].
 • PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. 261 s. ISBN 80-7178-399-4.
 • Štatistika nezamestnaných absolventov škôl v SR. [online].
 • Žiakov odborné vzdelávanie neláka, trh práce však odborníkov potrebuje. [online].