Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 301   projektov
0 nových

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v stavebníctve

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30110
Posledná úprava
08.03.2010
Zobrazené
1 987 x
Autor:
marhulka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach sa začína rozhodnutiami stavebníka, ktorý stavbu obstaráva. Práve v tejto etape sa tvorí celá časť bezpečnosti a ochrany zdravia. Pri výbere zhotoviteľov a ostatných dodávateľov stavby je potrebné zabezpečiť, aby boli schopní realizovať stavbu kvalifikovane, vrátane riadenia BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).
Stavebníctvo patrí medzi rizikové podnikanie. Stavebné práce často vystavujú pracovníkov mnohým zdravotným problémom, medzi ktoré patria najčastejšie bolesti chrbta, syndróm trasúcich sa rúk, azbestóza a popáleniny od vápna či cementu. Bezpečnosť a ochrana zdravia by mali byť začlenené do stavebníctva tak pred začatím stavebnej činnosti, ako aj po jej ukončení. Je lacnejšie a z hľadiska bezpečnosti jednoduchšie už vopred mať pod kontrolou riziká, ktorým sú pracovníci na stavbe vystavení .

Kľúčové slová:

stavebnictvo

BOZP

strojeZdroje:
  • [1] BOJNANSKÝ, Milan: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v praxi. Bratislava: Nová práca, 2005. 645 s. ISBN 80-88929-63-6
  • [2] Informačný leták č. 48, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
  • [3] Smernica Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách
  • [4] Vyhláška 374 Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. augusta 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
  • [5] Nariadenie vlády Slovenskej republiky 396 z 24. mája 2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
  • [6] http://sk.wikipedia.org/wiki/Baranidlo
  • [7] http://www.cudzieslova.sk/hladanie/azbest%C3%B3za
  • [8] http://osha.europa.eu/sk/publications/factsheets/55
  • [9] http://www.asb.sk/?article_print=3665