Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Druhová ochrana rastlín na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10936
Posledná úprava
19.06.2019
Zobrazené
963 x
Autor:
bosorkay
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Druhová ochrana rastlín na Slovensku

Slovensko vďaka svojej geografickej polohe, v strede Európy a na rozhraní Karpát a Panónskej nížiny, sa vyznačuje aj veľkou diverzitou rastlín. Podľa správy o stave životného prostredia v SR (Klinda et al. 2006) je z územia Slovenska udávaných 3008 taxónov siníc a rias, 1295 taxónov nižších húb, 2469 taxónov vyšších húb, u lišajníkov je to 1 508 taxónov, u machorastov 909 taxónov a vyššie rastliny sú reprezentované 3 352 taxónmi čo je nižší počet než, aký udáva publikácia K. Marholda a F. Hindáka (1998): 4713 taxónov na úrovni druhov, poddruhov a variet. Pre porovnanie celkový počet taxónov iba semenných rastlín na svete sa odhaduje na 270 000.

Kľúčové slová:

ochrana rastlín

diverzita rastlín

Karpaty

lišajníky

machorasty

červené knihy

biotopy

semenné rastliny

botanika

kategórie ohrozenostiObsah:
 • Druhová ochrana rastlín na Slovensku
  Zoznam citovanej literatúry

Zdroje:
 • BURKOVSKÝ, J. 2002: Najstaršie prírodné rezervácie na Slovensku. Ochrana prírody Slovenska, Magazín štátnej ochrany prírody, 1: 3-4.
 • ČEŘOVSKÝ, J., FERÁKOVÁ, V., HOLUB, J., MAGLOCKÝ, Š., et PROCHÁZKA, F. 1999: Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov v SR a ČR, 5. diel - zoznam Vyššie rastliny. Príroda, Bratislava.
 • DANKO, J. 2002: Prvé európske medzinárodné chránené územie v Pieninách. Ochrana prírody Slovenska, Magazín štátnej ochrany prírody, 3: 2-3.
 • FERÁKOVÁ, V. et KOCIÁNOVÁ, E. 1997: Prehľad vyhynutých, nezvestných, ohrozených a chránených druhov cievnatých rastlín Devínskej Kobyly. - In: FERÁKOVÁ, V. et al., Flóra, geológia a paleontológia Devínskej Kobyly. APOP, Bratislava. p. 159-167.
 • FERÁKOVÁ, V., MAGLOCKÝ, Š. et MARHOLD, K. 2001: Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (december 2001) - In: BALÁŽ, D., MARHOLD, K. et URBAN, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 44-77.
 • HINDÁK, F. et HINDÁKOVÁ, A. 2001: Červený zoznam siníc/cyanobaktérií a rias Slovenska, 2. verzia (december 2001) - In: BALÁŽ, D., MARHOLD, K. et URBAN, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 14-22.
 • KLIMENT, J. 1999: Komentovaný prehľad vyšších rastlín flóry Slovenska, uvádzaných v literatúre ako endemické taxóny. Bull. Slov. Bot. Spoločn., roč. 21, Suppl. č. 4/1 a Suppl. č. 4/2.
 • KLINDA, J. 2001: Vývoj ochrany prírody na Slovensku do I. svetovej vojny a vzniku Česko - Slovenska. v roku 2005. Ochrana prírody Slovenska, Magazín štátnej ochrany prírody, 1: 4-5.
 • KLINDA, J., LIESKOVSKÁ, Z. et al. (eds.) 2006: Správa o stave životného prostredia SR v roku 2005. MŽP SR Bratislava a SAŽP Banská Bystrica. p. 71-73.
 • KRÁLIKOVÁ, K. et GOJDIČOVÁ, E. . (eds.) 2004: Európska únia a ochrana prírody. ŠOP SR, Banská Bystrica.
 • KUBINSKÁ, A., JANOVICOVÁ, K. et ŠOLTÉS, R. 2001: Červený zoznam machorastov Slovenska, (december 2001) - In: BALÁŽ, D., MARHOLD, K. et URBAN, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 31-43.
 • LESKOVJANSKÁ, A. et DRAŽIL, T. 1995: Zoznam vzácnych a ohrozených druhov vyšších rastlín Národného parku Slovenský raj. Bull. Slov. Bot. Spoločn., roč. 17: 160 - 165.
 • LIZOŇ, P. 2001: Červený zoznam húb Slovenska, 3. verzia (december 2001) - In: BALÁŽ, D., MARHOLD, K. et URBAN, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 6-13.
 • MAGLOCKÝ, Š. 1983: Zoznam vyhynutých, endemických a ohrozených taxónov vyšších rastlín flóry Slovenska.. Biológia, Bratislava. 38: 825 - 852.
 • MARHOLD, K. et F. HINDÁK (eds.) 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín flóry Slovenska - Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava.
 • PIŠÚT, I., GUTTOVÁ, A., LACKOVIČOVÁ, A. et LISICKÁ, E. 2001: Červený zoznam lišajníkov Slovenska, (december 2001) - In: BALÁŽ, D., MARHOLD, K. et URBAN, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 23-30.