Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 297   projektov
0 nových

Projekt z finančno-ekonomickej analýzy

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47253
Posledná úprava
12.02.2018
Zobrazené
153 x
Autor:
Mirec93
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom predkladaného projektu je celkové zhodnotenie finančno-ekonomickej situácie podniku.

Za čiastkové ciele sme si zvolili zostavenie kompletného prehľadu vzorcov v podobe metodiky práce, zobrazenie tabuľkových prehľadov spolu s interpretáciou jednotlivých položiek a taktiež návrh nápravných opatrení a odporúčaní pre daný podnik.

Za účelom splnenia predložených cieľov sme v projekte za sledované obdobie rokov 2012 - 2014 analyzovali vývoj majetku, pasív, základných finančných ukazovateľov ako je likvidita, rentabilita, zadlženosť, aktivita. Ďalej sme sa venovali posúdeniu financovania majetku podniku, v rámci ktorého sme uplatnili zlaté bilančné pravidlo. V práci je taktiež uvedená aj kompletná analýza ex post a vývoj CF podniku v podobe bilančného CF a maticového CF a v neposlednom rade sme sa snažili prostredníctvom analýzy ex ante analyzovať jeho vývoj z pohľadu budúcnosti.

Najlepší projekt z ročníka :)

Kľúčové slová:

FEA

analýza

financie

ekonomika

GurčíkObsah:
 • Obsah
  Úvod -1-
  Metodika práce -2--16
  Zdroje informácií -17--21
  Vlastná práca -22--48
  Vývoj a štruktúra majetku -22--24
  Vývoj a štruktúra pasív -24--25
  Posúdenie financovanie neobežného majetku -25--26
  Posúdenie financovanie obežného majetku -26--27
  Posúdenie dodržiavania zlatého bilančného pravidla -27-
  Ukazovatele likvidity -28--32
  Ukazovatele aktivity -32--33
  Ukazovatele zadlženosti -34--35
  Ukazovatele rentability -35--36
  Cash flow -36--43
  Finančná analýza Ex ante -43--48
  Návrh opatrení -49--50

Zdroje:
 • Zdroje neboli použité, jedná sa o vlastnú prácu na základe zadaných údajov na cvičení.