Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových

Prednášky z predmetu Podnikové financie

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38413
Posledná úprava
25.10.2011
Zobrazené
623 x
Autor:
adriana.spotakova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
2. prednáška
Podnikové financie - pod podnikovými financiami chápeme sústavu peňažných vzťahov, do ktorých podnik vstupuje pri získavaní finančných zdrojov, pri ich umiestňovaní (alokácii) do jednotlivých zložiek majetku, pri produktívnom využívaní tohto majetku a pri rozdelovaní dosiahnutých výsledkov.

Cieľ podnikateľskej činnosti a čiastkové finančné ciele

Finančná politika podniku – konkrétne uskutočňovanie finančnej činnosti (také uskutočňovanie, ktoré najlepšie prispieva k plneniu podnikateľských cieľov).
Finančnú politiku ovplyvňuje viacero faktorov:
1. cieľ podnikateľskej činnosti a na jeho základe formulované čiastkové finančné ciele
2. ekonomické okolie podniku
3. odbor podnikovej činnosti
4. právna forma podniku
...

3. prednáška
Finančné riadenie (rozhodovnie) podniku a jeho kategórie
Finančné riadenie sa skladá z 2 vzájomne prepojených procesov:
- finančné rozhodovanie
- realizácia týchto rozhodnutí

Kategórie:
1. zisk
2. cash flow
3. úrok a úroková miera
4. časová hodnota peňazí
5. riziko a neistota
6. požadovaná miera výnosu
7. náklady alternatívnych príležitostí

Cash flow
Tržby a peňažné prijímy (rozdiel je v časovom nesúlade) – tržba vzniká momentom realizácie (vystavenie faktúry)
Náklady a peňažné výdavky – peňažné výdavky vznikajú vtedy keď podnik platí za vstupy, náklad vzniká pri vynakladaní vstupov v transformačnom procese.
...

Kľúčové slová:

podnikové financie

prednáškyObsah:
 • 2. prednáška
  Cieľ podnikateľskej činnosti a čiastkové finančné ciele
  Čiastkové finančné ciele
  Pomerové ukazovatele likvidity
  Rozdielové ukazovatele likvidity

  3. prednáška
  Finančné riadenie (rozhodovnie) podniku a jeho kategórie
  Cash flow
  Úrok a úroková miera
  Časová hodnota peňazí
  Riziko a neistota
  Požadovaná miera výnosu
  Náklady alternatívnych príležitostí

  4. prednáška
  Finančná a kapitálová štruktúra podniku
  Členie finančných zdrojov

  5. prednáška
  Vlastný kapitál z cudzích zdrojov
  Akcia
  Kmeňové akcie
  Prioritné akcie
  Venture kapitál (rizikový kapitál)
  Vlastný kapitál z interných zdrojov

  6. prednáška
  Prvý interný finančný zdroj - zisk
  Druhý finančný interný zdroj – odpisy
  Tretí finančný interný zdroj

  7. prednáška - odpadla

  8. prednáška
  Stanovenie hodnoty podniku
  Pojem cena a hodnota
  Motívy stanovenia hodnoty podniku
  Výsledná hodnota podniku
  Metódy stanovenia hodnoty podniku
  Finančná analýza podniku
  Význam finančnej analýzy
  Účtovná závierka podniku
  Finančné pomerové ukazovatele
  ...

  9. prednáška (cudzí kapitál z cudzích zdrojov)
  Dlhodobé úvery a záväzky

  10. prednáška
  Obligácie ako druhý typ finančných úverov

  11. prednáška
  Krátkodobé úvery
  Finančná podpora z verejných zdrojov (nenávratné zdroje)
  Investovanie do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
  Financovanie obežného majetku
  Finančné investície
  Finančné vzťahy podniku k zahraničiu
  Finančná analýza podniku
  Finančné plánovanie