Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových

Prednášky z Podnikových financií

«»
Prípona
.docx
Typ
prednášky
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40677
Posledná úprava
14.10.2012
Zobrazené
469 x
Autor:
zuzuzlik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kompletné prednášky ku Jánošovej...

Základné kategórie využívané pri finančnom riadení podniku
Hospodársky výsledok
= rozdiel medzi všetkými výnosmi a nákladmi podniku (zisk alebo strata)
= rozdiel medzi majetkom podniku na začiatku a na konci sledovaného obdobia (spravidla za 1 rok)
= ovplyvňuje viacero skutočností:
o množstvo produkcie
o štruktúra realizovanej produkcie
o náklady na kus realizovanej produkcie
o cena za kus realizovanej produkcie

Cash-flow
= peňažný tok, prúd, kt. sa nedá účtovne ovplyvniť
= delenie:
A. brutto
= všetky peňažné príjmy a výdavky podniku za určité obdobie (spravidla za 1 rok)
B. netto
= pozitívne saldo bežných peňažných príjmov a výdavkov, do kt. nie sú zahrnuté výdavky investičného charakteru
...

Finančná a kapitálová štruktúra podniku
Finančná štruktúra
= vyjadruje štruktúru všetkých finančných zdrojov podniku (vlastných a cudzích)

Kapitálová štruktúra
= užší pojem
= štruktúra dlhodobého kapitálu podniku

Faktory pôsobiace na obe štruktúry:
o náklady kapitálu
o výška a volatilita podnikového zisku
o náklady finančných ťažkostí
o majetková štruktúra podniku
...

Kľúčové slová:

PF

podnikové financie

Jánošová

prednášky

finančné zdroje podniku

analýza rizika

finančný plánObsah:
 • Základné kategórie využívané pri finančnom riadení podniku
  Finančná a kapitálová štruktúra podniku
  Členenie finančných zdrojov podniku
  Tvorba kapitálu z interných zdrojov
  Externé formy
  Finančná pomoc podnikom
  Umiestňovanie kapitálu do DHNM a DNM
  Analýza rizika
  Finančné investície podniku
  Inštitúcie finančného trhu
  Riadenie obežného majetku
  Vzťah podniku so zahraničím
  Stanovenie hodnoty podniku
  Finančná analýza podniku
  Finančný plán podniku
  Združovanie
  Krízový manažment