Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Manažment - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10419
Posledná úprava
04.06.2019
Zobrazené
1 289 x
Autor:
ma3nka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

management (to manage - viesť, riadiť, ovládať, spracovať) - sústava princípov, postupov, metód, techník, ktoré používajú manageri pri výkone svojej profesie
- opiera sa o oblasť psycho, matematiky, kybernetiky
- pôvodná definícia: M je umenie riadiť podnikovú činnosť, umenie ako dosiahnuť vytýčené podnikové ciele 3 pohľady:
1. M ako praktická činnosť = koordinácia aktivít skupiny ľudí
2. M ako teória (vedná disciplína) = súbor poznatkov/metód o postupoch riadenia
3. M ako skupina ľudí = rozvrstvenie v podniku, podniková štruktúra, označ. skupiny ľudí

funkčná charakteristika: M je proces systematického plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontrolovania, ktorý smeruje k dosiahnutiu cieľa v podniku
- M je cyklický proces, relatívne uzavretý, ktorý sa začína vytýčením cieľov a úloh a končí ich splnením / dosiahnutím výsledkov (na základe dosiahnutých výsledkov sa znova vytýčia nové ciele a úlohy ......... ich splnenie prináša opätovne vytýčenie si nových cieľov)

Kľúčové slová:

manažerské funkcie

manažment

riadenie podniku

vývoj manažmentu

plánovanie

organizovanie

deľba práce

strategický manažmentObsah:
 • Vymedzenie základných pojmov
  Managerské funkcie
  Prostredie managementu
  Management ako riadenie v podniku
  Managerské role
  Profil managera
  Vývoj managementu
  Plánovanie
  Organizovanie
  Vedenie
  Motivovanie zamestnancov
  Kontrolovanie
  Rozhodovanie
  Strategický MNŽ
  Management informačných systémov a služieb